Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  článok

  článok

 2. Logistika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 10x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1211-0957. Dostupné na : http://Logistika.iHNed.cz/
  časopis

  časopis

 3. Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod : TOP magazín. Bratislava : LUXUR. 12x ročne. ISSN 1338-3809
  časopis

  časopis

 4. KUĽKA, Jozef et al. Miesto logistiky v podnikaní stredne veľkej spoločnosti. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2019. ISSN 1337-7094, 2019, č. 39, s. 10-14.
  článok

  článok

 5. BREZOVSKÝ, Jozef. Last Mile: Revolúcia v logistike? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. ORAVEC, Jozef. Dron: Na doručovanie i inventúru. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. BREZOVSKÝ, Jozef. Počasie ovplyvňuje predaj nápojov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Radek. Progresivní citylogistika v Paříži. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. II-IV.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Radek. Logistika k městu patří víc než kdy dřív. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. VI-IX.
  článok

  článok

 10. TOMAN, Pavel. Kamiony plné technologií přijíždějí. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. 26-29.
  článok

  článok