Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  článok

  článok

 2. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Radek. Standardizace je motorem zavádění robotů. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. JOUAD, Soukaina - HAMRI, Mohammed Hicham. The Impact of Information Systems on Port Performance: The Case of Morocco's Agadir Port. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, s. 38-49.
  článok

  článok

 5. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Krízový manažment potrebuje aj sféra logistiky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  článok

  článok

 6. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  článok

  článok

 7. VERNEROVÁ, Dominika. The Impact of Industry 4.0 on Logistics and Entire Supply Chain. In Formirovanije nacional'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizaci : Ina primere Kazachstana, Rossijskoj Feděracii i Jevropejskogo Sojuza. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4721-5, s. 160-166. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 8. JEČMEN, Aleš. Jak koronavirová krize promění logistiku e-shopů a přepravních společností? : doručování a rozvoz jako komodita. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 11-11.
  článok

  článok

 9. MARGARETIS, Konstantin. Jak koronavirová krize promění logistiku e-shopů a přepravních společností? : zbude čas na unikátní lidskou práci. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 11-11.
  článok

  článok

 10. RICHNÁK, Patrik - ANDRASYOVÁ, Veronika. Postavenie distribúcie v logistike. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 55-66 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok