Výsledky vyhľadávania

 1. KVAŠŇÁK, Lukáš. Trendy a hrozby v doprave. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 52-53.
  článok

  článok


 2. BLAŽEJ, Ján. Cargo je o veľkých lietadlách a globálnych službách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44.
  článok

  článok


 3. VAŠUTA, Tomáš. Ošiaľ v halách (zatiaľ) koniec nevidí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44.
  článok

  článok


 4. JANKOVÁ, Nikoleta. Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Sep 2017, č. 8-9, s. 42-45.
  článok

  článok


 5. JURINA, Ľubomír. Čo dnes dokáže umelá inteligencia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26.
  článok

  článok


 6. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Decentralizácia výroby je výzvou pre logistiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 8. júna 2017, roč. 27, č. 23, s. 51-53.
  článok

  článok


 7. Inteligentná fabrika ľudí nenahradí, ale zaujme. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 22-27.
  článok

  článok


 8. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Synchronization of capacitated vehicle routing problem among periods. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 66-78. VEGA1/0245/15.
  článok

  článok


 9. BALÁŽ, Peter. Jeden pás, jedna cesta. In United Life : magazín spoločnosti United Group. - [Bratislava] : Multibrand, 2017. ISSN 1339-4304, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. GAJDOŠ, Jozef. Využitie simulácií v logistike. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 12 CD-ROM.
  článok

  článok