Výsledky vyhľadávania

 1. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Vernosť prináša vzácne dáta. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
  článok

  článok

 2. NASUKA, Moh - WIJAYA, Tony - HIDAYAT, Anas. The Role of Islamic Marketing Ethics for Customer Loyalty in Islamic Banking Through Customer Satisfaction. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 187, no. 1-2, s. 189-196.
  článok

  článok

 3. NOVYSEDLÁK, Martin. Využitie vernostných systémov pri vyvolaní impulzívneho nákupu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Charakteristika osobnosti majiteľov automobilov z hľadiska modelu „Veľkej päťky“ (The Big Five personality traits) s využitím korešpondenčnej analýzy. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 337-346 online.
  článok

  článok

 5. SLABÁ, Marie. Consumer Behaviour Regarding Branded and Non-Branded Goods on the Mobile Phone Market: Impact of Experience, Price and Loyalty. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 63-67.
  článok

  článok

 6. Väčšina vrátených výrobkov ide opät do predaja. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. NOVYSEDLÁK, Martin - DORČÁK, Peter. Vybrané aspekty vernostných systémov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 87-94. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 8. MESÁROŠOVÁ, Katarína. Spokojnosť, dôvera a lojalita v procesoch nákupného rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RAŠEVOVÁ, Kristína. S vernostnou kartou rastie lojálnosť. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 11-12/19, č. 50, (2019.
  článok

  článok

 10. SUCHÁNEK, Petr - ČINČALOVÁ, Simona - PROKOP, Martin. Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X, 2019, vol. 27, no. 3, s. 115-125.
  článok

  článok