Výsledky vyhľadávania

 1. VANKOVÁ, Lucia. Daňové výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na súkromné účely. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 9, s. 5-15.
  článok

  článok


 2. Zbavte sa neúspešnej firmy: úspešnou likvidáciou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok


 3. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Finančná situácia podniku so zameraním na cudzie zdroje financovania majetku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 4, s. 21-30 online. I-18-110-00.
  článok

  článok


 4. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 50, z toho voľných 10, prezenčne 4]

 6. CHVOJAN, Petr. Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 4, s. 20-26.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-243-0, pp. 154-163 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 8. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Critical analysis of profit for its allocation decision-making. - Registrovaný: Scopus. In Decision making for small and medium-sized enterprises (DEMSME 2017). international conference. Scientific Annals of Economics and Business. - [Iasi] : Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 2017. ISSN 2501-1960, 2017, vol. 64, no. Special Issue, pp. 41-56 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. Predslov. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 5 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok