Výsledky vyhľadávania

 1. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. VANKOVÁ, Lucia. Daňové výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na súkromné účely. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 9, s. 5-15.
  článok

  článok


 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 1, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 7]

 4. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 5. CHVOJAN, Petr. Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 4, s. 20-26.
  článok

  článok


 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-243-0, pp. 154-163 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Critical analysis of profit for its allocation decision-making. - Registrovaný: Scopus. In Decision making for small and medium-sized enterprises (DEMSME 2017). international conference. Scientific Annals of Economics and Business [elektronický zdroj]. - [Iasi] : Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 2017. ISSN 2501-1960, 2017, vol. 64, no. Special Issue, pp. 41-56 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017]. International conference. International conference on Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017] : book of abstracts : May 04-05, 2017, Ostrava, Czech republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-227-0, p. 31.
  článok

  článok


 9. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty III : stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [347 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-17-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty IV : stanovenie hodnoty synergických efektov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [221 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-90-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha