Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 410  
Vaša otázka: Heslá = "manažment krízový"
 1. NOSKOVÁ, Marta - KUTLÁK, Jiří. The Influence of the COVID-19 Pandemic on Managerial Functions: Theory Verified by Delphi Method. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2024. ISSN 1212-3609, 2024, roč. 27, č. 1, s. 53-69.
  článok

  článok

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizík, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Dostupné na : https://www.fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment
  Krízový manažment

  časopis

 3. HANDA, Meenakshi - BHALLA, Ronika. Marketing Strategies in Response to Tough Times – Lessons From India During a Global Crisis. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 4. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management : 31th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 6–8, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2023. 411 s. ISBN 978-3-99151-176-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MIROVSKÝ, Petr - FOJTÁŠKOVÁ PETŘEKOVÁ, Hana. Údržba a řízení bezpečnosti kritické infrastruktury v ČR. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2023. ISSN 2533-4387, 2023, roč. 8, č. 3, s. 460-465.
  článok

  článok

 6. CHAMRADA, Daniel. Application of Crisis Management Methods and Techniques during a Seismic Sea Wave (Tsunami). In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2023. ISSN 2585-7258, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 11-22.
  článok

  článok

 7. PIATRA, Lukáš. New Trends in Crisis Communication in Context of Social Media. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-3081, 2023, roč. 16, č. 1, s. 86-93.
  článok

  článok

 8. PIATRA, Lukáš - BALAŠČÁKOVÁ, Simona. The Credibility of Social Media in Crisis Communication. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 427-436. KEGA 029EU-4/2022.
  článok

  článok

 9. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Lukáč, Stanislav Rudý ; recenzenti: Šárka Vilamová, Peter Gallo. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. 90 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-225-5101-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PIATRA, Lukáš. Efektívne využitie sociálnych médií na krízovú komunikáciu. In MERKÚR 2023. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2023 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5112-0, pp. 215-221. KEGA 029EU-4/2022.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.