Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 394  
Vaša otázka: Heslá = "manažment krízový"
 1. WoodEMA 2022 Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment. International Scientific Conference. Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : Proceedings of International Scientific Conference, Trnava, Slovakia, Jun 8th – 10th 2022. 1st Edition. Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry, 2022. 460 s. ISBN 978-953-8446-00-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ORBAN, Emanuel. Aktuálne problémy cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 53-63 online.
  článok

  článok

 3. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2022 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Lukáč, Stanislav Rudý ; recenzenti: Barbora Gontkovičová, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. 71 s. [3,50 AH]. ISBN 978-80-225-4995-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. LUKÁČ, Jozef. Krízový manažment v prostredí verejnej správy. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2022 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-225-4995-0, s. 31-35.
  článok

  článok

 5. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizík, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Dostupné na : https://www.fbi.uniza.sk/stranka/archiv
  Krízový manažment

  časopis

 6. LUKÁČ, Jozef. Krízový manažment : učebné texty. Recenzentky: Jaroslava Kádárová, Oľga Kmeťová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 93 s. [4,48 AH]. ISBN 978-80-225-5007-9.
 7. LUKÁČ, Jozef. Personal Bankruptcy As a Tool for Solving a Crisis Financial Situation of an Individual. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 17 online.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Jozef. Krízový manažment v podmienkach municipalít. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 18 online.
  článok

  článok

 9. PIATRA, Lukáš. Vplyv digitálneho prostredia na krízovú komunikáciu. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 215-221. KEGA 029EU-4/2022.
  článok

  článok

 10. NOVACKÁ, Ľudmila - GÁLL, Jozef - TOPALOĞLU, Cafer. COVID-19 Pandemic in the Hotel Industry : La Fondation pour la Formation Hôtelière project outputs. Reviewers: Jana Štofilová, Jaroslava Spanring. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 145 s. [7 AH]. Z-21-102/0009-10. ISBN 978-80-225-4875-5.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.