Výsledky vyhľadávania

 1. POLLÁK, František et al. Crisis Management of Corporate Reputation- Analysis of selected E-Commerce Entities in Times of Global Pandemics. In International Journal of Management Science and Business Administration. - Zagreb : Inovatus Usluge. ISSN 1849-5664, 2021, vol. 7, no. 2, pp. 28-34 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-0019. Dostupné na : https://www.fbi.uniza.sk/stranka/archiv
  časopis

  časopis

 3. MIKUŠOVÁ, Marie. Creating the Crisis Management System in Small Organisations - Topics. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2021. ISSN 1212-415X, 2021, roč. 21, č. 1, s. 42-55.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. JANKELOVÁ, Nadežda. Managerial Decision-Making in the Context of Pandemic Covid-19 and Industry 4.0. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. vydanie. Praha : Agentura Fáma, 2021. 87 s. [4,81 AH]. VEGA 1/0017/20. ISBN 978-80-904926-1-5.
 6. BELAN, Lubomír - PETRUFOVÁ, Mária. Správanie sa príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 1, s. 70-94.
  článok

  článok

 7. KOMPAN, Jaroslav - HRNČIAR, Michal. The Security Sector Reform of the Fragile State as a Tool for Conflict Prevention. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 2, s. 87-107.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How Companies Overcome Crisis through the Sharing of Information and Teamwork Performance during the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 4, pp. 757-772 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Jozef. Restructuring Plan as a Solution to the Crisis in the Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 146. I-20-108-00.
  článok

  článok