Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 173  
Vaša otázka: Heslá = "manažment medzinárodný"
 1. BAJZÍKOVÁ, Ľubica - BAJZÍK, Peter. Medzinárodný manažment ľudských zdrojov. 1. vydanie. Bratislava : Offprint, 2022. 180 s. ISBN 978-80-89037-62-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Manažment medzinárodného podnikania. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Anna Lašáková, Štefan Žák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 336 s. [22,28 AH]. VEGA 1/0270/22. ISBN 978-80-225-4960-8. [Počet ex. : 22, z toho voľných 7, prezenčne 13]
 3. UBREŽIOVÁ, Iveta - JANOŠKOVÁ, Mária - DIAČIKOVÁ, Anna. The Internationalization of the Business Activities from the Point of View of the Corporate Social Responsibility. In 10th International Conference on Management. International conference. ICOM 2021 - Zero Waste Management and Circular Economy : 10th International Conference on Management, 10 June 2021, Brno, Česko. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2021. ISBN 978-80-7509-820-7, pp. 210-217. KEGA 005SPU-4/2019.
  článok

  článok

 4. UBREŽIOVÁ, Iveta et al. Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí. Recenzentky: Bohuslava Mihalčová, Adriana Csikósová. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 235 s. [16,63 AH]. KEGA 005SPU-4/2019. ISBN 978-80-248-4516-6.
 5. BLÁHOVÁ, Mária. Intercultural Communication – Its Role in the Modern Globalised Environment. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 7-14.
  článok

  článok

 6. MARASOVÁ, Jana. Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Studia oeconomica, 67. ISBN 978-80-557-1695-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4712-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 8. DIAČIKOVÁ, Anna - ĽACH, Michal. Úspech je voľba : manažment podnikania a podnikových procesov : teória a prax aplikovaná v spoločnosti Chemosvit, a.s. Recenzenti: Peter Krutil... [et.al]. 1. vydanie. Svit : Chemosvit, 2019. 400 s. ISBN 978-80-971931-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DAVID, Pierre A. International Logistics : The Management of International Trade Operations. 5th Edition. Berea : Cicero Books, 2018. 717 s. ISBN 978-0-9894906-4-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.