Výsledky vyhľadávania

 1. New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. Editorial and Compilation Works: Patrik Richnák. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. CD-ROM 100 s. [5,1 AH]. VEGA 1/0375/20. ISBN 978-83-8111-196-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Development of Production Management and Logistics under Industry 4.0 Influence : Reviewed Monographic Collection of Scientific Papers. Editorial and Compilation Works: Patrik Richnák. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. 114 s. [6,04 AH]. VEGA 1/0375/20. ISBN 978-83-8111-207-9.
 3. POLLÁK, František - SVETOZAROVOVÁ, Nella - ŠIMKO, Jozef. Selected Approaches to Sustainable Development of Corporate Reputation - The Reputation of Family Owned Businesses in the Face of Turbulent Environment. In 10th Annual Global Business Conference. Global Business Conference 2019 Proceedings : Doing Business in a Turbulent Environment. - Zagreb, Croatia : Institut za inovacije, 2019. ISSN 1848-2252, pp. 128-138. APVV-15-0511, CE1158 ENTER-transfer.
  článok

  článok

 4. PORUBANOVÁ, Klaudia - PÚČKOVÁ, Nikola. Technologické prínosy ekonomickej analýzy výrobného procesu podniku. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 67-81 online.
  článok

  článok

 5. Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus. Reviewers: Magdalena Ankiel, Alfred Błaszczyk, Zenon Foltynowicz. 1st Edition. Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2019. [186 s.]. ISBN 978-83-7789-588-7.
 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - SCHWEIGHOFER, Lenka. Comparison of Appraisal Approaches of Organizations in the Czech Republic and the Slovak Republic Through the National Quality Award Framework - Using EFQM Model. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 376-382 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 7. SEMKO, Roman. Machine Learning for Robo-Advisors: Testing for Neurons Specialization. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 205-214.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin et al. Improving Efficiency in a Manufacturing Company using the InMotion Process. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2019, vol. 20, no. 170, pp. 64-67 online. Dostupné na : <www.calitatea.srac.ro>
  článok

  článok

 9. RUBENS, Arthur - FERENČÍKOVÁ, Soňa - BARDY, Roland. How to Transcend From a Local Subsidiary Into the global Leadership Position of Your Industry: The Case of Whirlpool Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transnational Corporations Review. - Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group. ISSN 1925-2099, 2019, vol. 11, no. 2, pp. 1-13 online.
  článok

  článok

 10. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Manažérstvo výrobného procesu. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 50-56. I-18-109-00.
  článok

  článok