Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 818  
Vaša otázka: Heslá = "manažment strategický"
 1. ROGER L., Martin. Podniková stratégia: pasca s názvom "realizácia". In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Riadenie zmien v krutých časoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 13 - 17.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: : tri piliere výkonnosti podnikových lídrov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 19 - 24.
  článok

  článok

 4. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.smjournal.rs/index.php/home> ISSN 2334-6191.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022 : 27th International Scientific Conference : Conference Proceedings. 1st Edition. Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics, 2022. 518 s. Dostupné na : <https://www.ef.uns.ac.rs/sm2022/download/SM2022-proceedings.pdf> ISBN 978-86-7233-406-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BARILOVÁ, Barbara - DANESHJO, Naqibullah - POPOVIČOVÁ, Dominika. Production Processes as Part of Strategic Production Management. In Engineering Sciences and Production Management. Workshop. Workshop Proceedings Engineering Sciences and Production Management. - Košice : Pro Enviro, 2022. ISBN 978-80-89295-96-8, pp. 16-21. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 030EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Stress Management. In Consumer Neuroscience - Innovative Approach to Optimizing Sustainable Business and Marketing Performance based on Modern Intelligent Systems : Proceedings of the Scientific Project VEGA 1/0354/22. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4991-2, pp. 105-112. VEGA 1/0354/22.
  článok

  článok

 8. ČVIRIK, Marián. Stratégie brand manažmentu ako nástroj budovania značky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 16-21 online.
  článok

  článok

 9. MURA, Ladislav. Book Review. In Selye e-studies : [Online Reviewed Scientific Journal]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISSN 1338-1598, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 57-58 online. Recenzia na: Strategy management / Tibor Zsigmond, Renáta Machová, Andrea Benczik. - Komárno : J. Selye University, 2020. - ISBN 978-80-8122-372-3.
  článok

  článok

 10. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Remuneration of Employees as a Tool of Strategic Management of Human Resources. In The Poprad Economic and Management Forum 2022. International Scientific Conference. The Poprad Economic and Management Forum 2022 : Conference Proceedings from International Scientific Conference, 10 th – 11 th November 2022, Poprad, Slovak Republic. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022. ISBN 978-80-561-0995-3, pp. 85-99. VEGA 1/0038/22, VEGA 1/0623/22, KEGA 012UCM-4/2022.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.