Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 807  
Vaša otázka: Heslá = "manažment strategický"
 1. ROGER L., Martin. Podniková stratégia: pasca s názvom "realizácia". In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Riadenie zmien v krutých časoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 13 - 17.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: : tri piliere výkonnosti podnikových lídrov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 19 - 24.
  článok

  článok

 4. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022 : 27th International Scientific Conference : Conference Proceedings. 1st Edition. Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics, 2022. 518 s. Dostupné na : <https://www.ef.uns.ac.rs/sm2022/download/SM2022-proceedings.pdf> ISBN 978-86-7233-406-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ČVIRIK, Marián. Stratégie brand manažmentu ako nástroj budovania značky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 16-21 online.
  článok

  článok

 6. MURA, Ladislav. Book Review. In Selye e-studies : [Online Reviewed Scientific Journal]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISSN 1338-1598, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 57-58 online. Recenzia na: Strategy management / Tibor Zsigmond, Renáta Machová, Andrea Benczik. - Komárno : J. Selye University, 2020. - ISBN 978-80-8122-372-3.
  článok

  článok

 7. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.smjournal.rs/index.php/home> ISSN 2334-6191.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. SVATOŠOVÁ, Veronika. Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 7, s. 726-749.
  článok

  článok

 9. KASELYOVÁ, Paulína. The Analysis of Business Performance in a Selected Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 118.
  článok

  článok

 10. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - RICHNÁK, Patrik. The Role of Satisfaction and Loyalty Management in Slovak Enterprises in the Current Industrial Revolution. In Nové trendy - New trends 2021. mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2021 : sborník příspěvků. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2021. ISBN 978-80-7610-012-1. ISSN 2336-7431, pp. 141-148 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok