Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 280  
Vaša otázka: Heslá = "marketing medzinárodný"
 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília. The Latest Trends in the Development of CSR and Corporate Hospitality As a Means of Increasing the Competitiveness of Companies in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 113-121. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Comparative Analysis of Two Chosen Multinationals With the Focus on Their International Marketing and Their Competitiveness. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 105-112. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Medzinárodný marketing v kontexte najnovších tendencií vývoja. Recenzenti: Judita Táncošová, Saleh Mothana Obadi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 363 s. [26,214 AH]. KEGA 003EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5119-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 4. CZINKOTA, Michael R. - RONKAINEN, Ilkka A. - PENG CUI, Annie. International Marketing. 11th Edition. Boston : CENGAGE, 2023. 604 s. ISBN 978-0-357-44512-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Manuál exportéra : základná príručka obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Renáta Pitoňáková, Michaela Královičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 121 s. [7,85 AH]. 001/2023. ISBN 978-80-225-5049-9. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília. CSR Analysis of Chosen Bank as Part of its Corporate Identity in the International Environment. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2023 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-39-9, s. 166-173. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. CZINKOTA, Michael R. - RONKAINEN, Ilkka A. - GUPTA, Suraksha. International Business. 9th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2021. 573 s. ISBN 978-1-108-70144-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. MACHKOVÁ, Hana - MACHEK, Martin. Mezinárodní marketing : strategické trendy a příklady z praxe. 5. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 208 s. ISBN 978-80-271-3006-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 1]
 9. ČVIRIK, Marián. Strategický marketing v podmienkach medzinárodných trhov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 2, s. 6-16 online.
  článok

  článok

 10. CATEORA, Philip R. et al. International Marketing. 18th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 682 s. ISBN 978-1-260-54787-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.