Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [349 s.] [13,28 AH]. VEGA 1/0120//18, VEGA 1/0647/19, KEGA 021EU-4/2019. ISBN 978-80-89962-26-6.

 2. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Flexible Approach to Matching User Preferences with Records in Datasets based on the Conformance Measure and Aggregation Functions. In IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain. - [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. ISBN 978-989-758-327-8, pp. 168-175 online.
  článok

  článok


 3. KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana. Copula Function in Risk Management. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0221/17, VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok


 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - GAGO, Silvia - MADARAS, Tomáš. On Decay Centrality in Graphs. - Registrovaný: Scopus. In Mathematica Scandinavica. - Aarhus : Institut for Matematik. ISSN 0025-5521, 2018, vol. 123, no. 1, pp. 39-50 online. MTM2010-19660.
  článok

  článok


 5. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. Recenzenti: Jaromír Baštinec ... [et al.]. 1. vydanie. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. [68 s.]. ISBN 978-80-7582-040-2.
  kniha

  kniha


 6. STREČKO, Vladimír. 10 matematických velikánov : (pokračovanie článku z čísla 2-3/2018). In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 4, s.54-64.
  článok

  článok


 7. FECENKO, Jozef. Polynomial Asymptotes and Asymptotic Series. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. Getting Skills Right: Chile. Paris : OECD, 2018. 63 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-chile_9789264293151-en> ISBN 978-92-64-29314-4.
  kniha

  kniha


 9. PISA for Develoopment Assessment and Analytical Framework : Reading, Mathematic and Science. Paris : OECD, 2018. 188 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-for-development-assessment-and-analytical-framework_9789264305274-en> ISBN 978-92-64-30526-7.
  kniha

  kniha


 10. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 1. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 263 s. [8,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-893-5. [Počet ex. : 45, z toho voľných 22, prezenčne 22]