Výsledky vyhľadávania

 1. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 134 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-564-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Ročenka priemyslu SR 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 132 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-565-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2017. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-575-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. HALUŠKA, Ján. Vzťah produkcie a medzispotreby v slovenskej ekonomike : analýza a modelovanie na báze kointegrácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok

 6. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 93 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-490-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. TÓTH, Miroslav. Výkonnosť poľnohospodárstva v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 8. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 134 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-479-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Ročenka priemyslu SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 134 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-480-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ročenka priemyslu SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 136 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-388-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha