Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav - MATYTSINA, Marina Stanislavovna. My vs. tí druhí. Jazyk pravicového populizmu v európskom porovnaní. In Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-783-8, s. 79-87.
  článok

  článok

 2. LABUDA, Lukáš. Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 7, s. 555-565.
  článok

  článok

 3. KRIŽOVSKÝ, Stanislav. Migrácia ako jedna z príčin extrémizmu. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 115-122.
  článok

  článok

 4. KURUCZ, Milan. Nacionaľni menšyny u zovišnij polityci. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 34-40 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KOREŇOVÁ, Soňa - BERECZ, Kristián. Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 26-28.
  článok

  článok

 7. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. Reviewers: Ursula Domžal, Zbigniew K. Domžal ... [et al.]. Wydanie pierwsze. Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. online 218 s. ISBN 978-83-64838-23-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. Častina 1. Recenzenti: V. P. Miklovda, V. I. Jarema. Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. CD-ROM 151 s. Naukove vidannja. ISBN 978-966-916-712-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. GODA, Samuel. Capabilities to prevent extremism in the Slovak republic. In Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism. - Budapest : Foundation for the international prevention of genocide and mass atrocities, 2017. ISBN 978-963-12-9270-1, pp. 34-40.
  článok

  článok

 10. Aktuální problémy demokracie. Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). 1. vydání. Beroun : Nakladatelství Eva Rozkotová, 2017. 80 s. Sborníky, 68. ISBN 978-80-87975-69-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]