Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingové aktíva, možnosti a problémy merania marketingovej výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 455-464 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 3. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018. Paris : OECD, 2018. 137 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en> ISBN 978-92-64-30111-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BARBUŠOVÁ, Miroslava - MEDVECKÁ, Iveta - DULINA, Ľuboslav. Systém merania produktivity v podniku. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2018. ISSN 1339-9403, 2018, č. 2, s. 3-11.
  článok

  článok

 5. LENDEL, Viliam - ĎURMEKOVÁ, Stanislava. Innovation Performance Measurement Triggers. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2017. ISSN 1338-9777, 2017, vol. 6, no. 2, pp. 17-19.
  článok

  článok

 6. GABÁNI, Daniel - ROZKOŠOVÁ, Anna. Produktivita v podniku a jej meranie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 348-352 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. OECD Compendium of Productivity Indicators 2017. Paris : OECD, 2017. 122 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en> ISBN 978-92-64-27325-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. MORVAY, Karol - BIELIK, Rastislav. V slovenskom priemysle stále existujú „dva svety“. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-18.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jakub. Meranie výkonnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom ukazovateľov HDP. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 170-175.
  článok

  článok

 10. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Dynamické podniky služieb - gazely. Recenzenti: Ivan Nový, Elena Šúbertová. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 150 s. [9,9 AH]. VEGA 1/0205/14. ISBN 978-80-7552-437-9.