Výsledky vyhľadávania

 1. KOSÁKOVÁ, Miroslava. Celosvetová reforma hlavných referenčných hodnôt úrokových sadzieb. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 11-14.
  článok

  článok


 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠKODOVÁ, Lenka. Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 52-55.
  článok

  článok


 3. HURNÝ, František - LACKO, Roman. Efficiency of English football Premier League clubs. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 144 CD-ROM. I-17-103-00.
  článok

  článok


 4. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Measuring efficiency of the company using financial statements. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 147 CD-ROM. I-17-103-00.
  článok

  článok


 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Business proces management through the combined BSC-DEA approach. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 157 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Business performance in non-profit organizations. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 62-66 CD-ROM. I-17-103-00.
  článok

  článok


 7. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Evaluation of employee work performance – basis for identifying educational needs. In IISES 2017. International academic conference. Proceedings of the 32nd international academic conference : Geneva, Switzerland, 27. - 30. june 2017 [elektronický zdroj]. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-39-7. ISSN 2336-5617, pp. 177-187 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. RAJNOHA, Rastislav - LESNÍKOVÁ, Petra - KRAJČÍK, Vladimír. Influence of business performance measurement systems and corporate sustainability concept to overal business performance: "Save the planet and keep your performance". In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 111-128. VEGA 1/0537/16.
  článok

  článok


 9. VEČEŘA, Pavel. Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 44-51.
  článok

  článok


 10. NÉMETH, Hajnalka. Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 49-55.
  článok

  článok