Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 281  
Vaša otázka: Heslá = "meranie výkonnosti"
 1. BARKÓCIOVÁ, Miroslava - KASELYOVÁ, Paulína. Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ukazovateľa EVA. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 89-100.
  článok

  článok

 2. PAPULOVÁ, Zuzana - PAPULA, Ján - GAŽOVÁ, Andrea. Procesný manažment : analýzy, modelovanie, implementácia. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 188 s. ISBN 978-80-7676-425-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Modely výberu portfólia. Recenzenti: Josef Jablonský, Tomáš Majer. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 166 s. [10,31 AH]. ISBN 978-80-225-5009-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 4. STN ISO 37301 : systémy manažérstva súladu : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2022. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Ukazovatele merania výkonnosti manažmentu služieb informačných technológií. In Informačné technológie v znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5004-8, s. 17-26. I-22-111-00.
  článok

  článok

 6. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína. Manažment značky. Recenzenti: Eva Hanuláková, Gabriela Pajtinková - Bartáková, Milan Markovič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 343 s. [20,54 AH]. ISBN 978-80-225-4951-6. [Počet ex. : 32, z toho voľných 28, prezenčne 3]
 7. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - VALACHOVÁ, Andrea. Social Mobility as an Income Inequality Determinant. - Registrovaný: Scopus. In Danube: Law, Economics and Social Issues Review. - Berlin : De Gruyter. ISSN 1804-6746, 2022, vol. 13, no. 3, pp. 226-239. VEGA 1/0716/19, VEGA 2/0001/22.
  článok

  článok

 8. SEKÁČ, Peter. The Effects of Using PMSS on Organizational Performance in Public and Manufacturing Sector: an Overview. In DOKBAT 2022. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2022 : 18th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7678-101-6, pp. 378-387.
  článok

  článok

 9. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Innovation Potential and Innovation Performance of the Slovak Republic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIX. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 19. International Scientific Conference, July 27th – 29th, 2022, Košice - Rajecké Teplice. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4996-7, s. 8.
  článok

  článok

 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Ekonómia. Recenzenti: Ján Lisý, Kajetána Hontyová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 585 s. [36,3 AH]. ISBN 978-80-7676-490-3. [Počet ex. : 35, z toho voľných 26, prezenčne 5]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.