Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1638  
Vaša otázka: Heslá = "mestá"
 1. FODRANOVÁ, Iveta. Trebišov – premárnená príležitosť filmového impaktu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 8. marca 2023, roč. 31, č. 47, s. [1-2]. Dostupné na : <https://hnonline.sk/komentare/komentare/96070912-trebisov-premarnena-prilezitost-filmoveho-impaktu>
  článok

  článok

 2. KOWALSKI, Michal - MARADA, Miroslav - CHMELÍK, Jakub. The Impact of City Public Transportation Use on the Competitiveness Between High-Speed Rail and the Car: The Example of the Prague - Brno Connection. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2023. ISSN 1804-1663, 2023, vol. 23, no. 1, pp. 35-46.
  článok

  článok

 3. PARKHOMENKO, Nataliia. Process of Developing the International City Branding Strategy: Case Study City of Kharkiv. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 2-15.
  článok

  článok

 4. MINTÁL, Ján. Daň z nehnuteľností. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 6-7, s. 107-108.
  článok

  článok

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Jazyková rozmanitosť Bratislavy. Analýza jazykovej krajiny na príklade ulíc Michalská a Zelená. In Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-458-4, s. 19-21. APVV-18-0115.
  článok

  článok

 6. SÝKORA, Jozef. Konflikty záujmov v územnej samospráve. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 5, s. 78-80.
  článok

  článok

 7. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Fungovanie miest a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 5, s. 7-12.
  článok

  článok

 8. BACULÁKOVÁ, Kristína - ČIEFOVÁ, Michaela - KUCHARČÍK, Rudolf. Smart City Solutions and the Air Quality in the Covid Times - Case Study of Bratislava. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 1, s. 29-44.
  článok

  článok

 9. KERAMIDAS, Tomáš. Města budou hybnou silou cirkulární ekonomiky - důležitá je však jejich komunikace k občanům. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 6, s. 40-41.
  článok

  článok

 10. ČAJKOVÁ, Andrea - JANKELOVÁ, Nadežda - MASÁR, Dušan. Knowledge Management as a Tool for Increasing the Efficiency of Municipality Management in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Knowledge Management Research & Practice. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1477-8238, 2023, vol. 21, no. 2, pp. 292-302.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.