Výsledky vyhľadávania

 1. HELLEBRANDOVÁ, Lenka - SVOBODA, Petr. Jak se můžeme zapojit do fungování obce aneb volby jsou jenom začátek. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. KOŠŤÁLOVÁ, Anežka. Daň z nehnuteľností v roku 2022. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 72-78.
  článok

  článok

 3. ARAMPATZI, Athina. Social Innovation and Austerity Governance in Athens and Madrid: Rethinking the Changing Contours of Policy and Practice. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2022. ISSN 1461-7145, 2022, vol. 29, no. 1, pp. 45-58.
  článok

  článok

 4. ĎURČEK, Pavol - GAŠPAROVÁ, Lenka. Rozdiely v úmrtnosti medzi mestom a vidiekom: poloha ako diferenciačný faktor. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1805-2991, 2022, roč. 64, č. 1, s. 3-23.
  článok

  článok

 5. PISCOVÁ, Magdaléna. Identity and Perception of Capital Cities by the City Elites. The Case of the Visegrad Countries. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 1, s. 75-94.
  článok

  článok

 6. PEŠTOVÁ, Viktória. Sustainable Urban Development: Case Study Copenhagen. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 390-399 online.
  článok

  článok

 7. SLOBODA, Matúš - ČERNĚNKO, Tomáš. Súťaživosť vo voľbách starostov a primátorov na Slovensku: preteky jedného bežca. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 49-73 online.
  článok

  článok

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Green Cities, the Internet of Things As a Prerequisite for Sustainability. In International Scientific Conference on Economic and Social Development "Green Economy & Sustainable Development". Economic and Social Development : 81th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Green Economy & Sustainable Development" (Book of Proceedings). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 53-60 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 9. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. Dostupné na : <www.obecne-noviny.sk> ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 10. RAFAJ, Oliver - REHÁK, Štefan - ČERNĚNKO, Tomáš. Smart Cities – Overview of Citizen Participation Across Application Domains. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-10 online. APVV-19-0263.
  článok

  článok