Výsledky vyhľadávania

 1. UKROPEC, Anton. Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2019. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok

 2. VARNA, Georgiana - ADAMS, David - DOCHERTY, Iain. Development Networks and Urban Growth in Small Cities. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 1, pp. 70-85.
  článok

  článok

 3. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 4. BREZOVSKÝ, Jozef. Last Mile: Revolúcia v logistike? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. ŠULAJOVÁ, Katarína. Získanie titulu Európske mesto športu a jeho vplyv na rozvoj mesta : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 6. MIČUDOVÁ, Tatiana. Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 9, s. 19-21.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Radek. Progresivní citylogistika v Paříži. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. II-IV.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Radek. Logistika k městu patří víc než kdy dřív. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. VI-IX.
  článok

  článok

 9. Mestské včely sa majú lepšie ako dedinské. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 5, s. 11.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÝ, Radek. Kompletně elektricky do centra Stuttgartu. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 11, s. 18-20.
  článok

  článok