Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1001  
Vaša otázka: Heslá = "metodika"
 1. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-0897. Dostupné na : http://www.danovecentrum.sk
  Daňový a účtovný poradca podnikateľa

  časopis

 2. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-1508. Dostupné na : http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pmpp.htm
  Personálny a mzdový poradca podnikateľa

  časopis

 3. PASTIERIK, Vladimír. Zásoby vlastnej výroby - metodika a príklady. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 12, s. 2-10.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Branislav. Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021-2027. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 1, s. 10-16.
  článok

  článok

 5. SCHEBEROVÁ, Magdaléna. Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 6, s. 5-6.
  článok

  článok

 6. FRANČÁKOVÁ, Rebecca - FLEGNER, Patrik - KAČUR, Ján. Agile Management of Mobile Application Development for the Library of the Scrum Framework. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1805-0638, 2023, roč. 12, č. 1, s. 96-106. Recenzia na: Grant Journal [elektronický zdroj] : vědecký časopis = Grant Journal: Peer-Reviewed Scientific Journal. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023.
  článok

  článok

 7. ONDREJOVÁ, Zuzana. Interdisciplinarita v kontexte výučby odborného anglického pre ekonómov. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 192-200.
  článok

  článok

 8. PATÉ, Magdaléna. Plurilingválny prístup k výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 220-228. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 9. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB : pilotný projekt hodnotenia kvality. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2022. 36 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. CINGEROVÁ, Nina - VAZANOVA, Marina. Metodika obučenija slovakov russkim neopredelennym mestoimenijam. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Filologičeskij klass. - Jekaterinburg : Uralská štátna pedagogická univerzita. ISSN 2071-2405, 2022, tom 27, no. 1, s. 249-260 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.