Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 841  
Vaša otázka: Heslá = "metodológia"
 1. TEREK, Milan. Metodológia určovania rozsahu výberového súboru. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 2. GONZÁLEZ-YEBRA, Óscar et al. A Methodological Proposal for the Sociocultural Valuation of Ecosystem Services. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 2, pp. 68-77.
  článok

  článok

 3. STRELINGER, Ján. The Impact of Euroscepticism in the Context of European Integration. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 253-260.
  článok

  článok

 4. LAUKO, Rastislav. Assessment of Electric Vehicles Lifetime Emissions Methodologies Including Suggestions for their Future Evolution. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 252-265. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 5. ONDREJOVÁ, Zuzana. Interdisciplinarita v kontexte výučby odborného anglického pre ekonómov. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 192-200.
  článok

  článok

 6. KARAS, Martin. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v politických vedách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 162-166 online.
  článok

  článok

 7. DOLNÁ, Mária. Business Environment Indexes Methodology. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17.-19.08.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4997-4, s. 25-32.
  článok

  článok

 8. ŠVANTNER, Martin - ZÁHORA, Jakub. Vidět (lépe) mezinárodno: Sémiotika obrazu a mezinárodní politika. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 4, s. 41-71.
  článok

  článok

 9. VAVREK, Roman. Prvý krok k vlastnému výskumu: metodológia, graf a číslo. 1. vydanie. Košice : Equilibria, 2022. 100 s. ISBN 978-80-8143-313-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DARMO, Ľubomír et al. Ekonómia - praktikum. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 254 s. [12,4 AH]. ISBN 978-80-7676-492-7. [Počet ex. : 25, z toho voľných 10, prezenčne 3]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.