Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 851  
Vaša otázka: Heslá = "metodológia"
 1. MLČÚCHOVÁ, Markéta. Novel Configuration of Formulary Apportionment Using the Correlated Random Effect Approach. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2024. ISSN 2336-8225, 2024, roč. 72, č. 1, s. 73-101.
  článok

  článok

 2. SKÝPALOVÁ, Renata - RUMANKO, Boris - KOZÁKOVÁ, Jana. CSR Reporting Practices Across the Visegrad region : Study on CSR Implementation in the Visegrad Region : (Slovakia, Czech Republic, Poland). Reviewers: Michal Fabuš, Sylvie Formánková. 1st Edition. Plzeň : University of West Bohemia in Pilsen, 2024. 162 s. [11,41 AH]. Visegrad Grant 22220149. ISBN 978-80-261-1107-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BEDNAŘÍK, Andrej. Regresia pomocou metódy podporných vektorov: Nástroj pre presné a robustné predikcie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2024. ISSN 1339-987X, 2024, roč. 22, č. 1, s. 4-17. VEGA 1/0431/22.
  článok

  článok

 4. KARAS, Martin. Operationalization of Key Concepts in Investment Law. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 251-254.
  článok

  článok

 5. TEREK, Milan. Charakteristiky výkonnosti procesu v metodológii Six Sigma. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 4, s. 20-40.
  článok

  článok

 6. PARÁDI-DOLGOS, Anett et al. The Uptake of Green Finance Tools in Agriculture - Results of a Q-Methodology. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 99-123.
  článok

  článok

 7. ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora. Comparative Analysis of Initial and Iteratively Optimized Models in Circular Economy: Revealing the Extent of Variable Adjustments for Statistical Significance at the Enterprise Level. In Circular Economy in the Context of Social Requirements and Market Constraints I. : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. ISBN 978-80-7556-139-8, pp. 121-133. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 8. TEREK, Milan. Metodológia určovania rozsahu výberového súboru. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 9. STRELINGER, Ján. The Impact of Euroscepticism in the Context of European Integration. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 253-260.
  článok

  článok

 10. LAUKO, Rastislav. Assessment of Electric Vehicles Lifetime Emissions Methodologies Including Suggestions for their Future Evolution. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 252-265. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.