Výsledky vyhľadávania

 1. 15/DZPaÚ/2020/I. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 9-10, s. 103-111.
  článok

  článok

 2. BALOG, Boris - GÁLISOVÁ, Zuzana. Novela kompetenčného zákona. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 7-8, s. 27-32.
  článok

  článok

 3. KLINDA, Jozef. Vývoj inštitucionalizácie starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 3-12.
  článok

  článok

 4. GRESCHOVÁ, Eva. Storočnica štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919-2019). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok

 5. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. Sistema obrazovanija policii v ministerstve vnutrennich del Slovackoj respubliky. In Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. - Moscow : Moscow University of The Ministry of Internal Affairs of Russian Federation. ISSN 2073-0454, 2020, no. 2, pp. 244-250.
  článok

  článok

 6. CAMBEL, Samuel. Štátnik a národohospodár Milan Hodža : 1878 - 1944. Recenzenti: Dušan Kováč, Karol Kollár. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2001, 2019 dotlač. 233 s. ISBN 80-224-0669-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 7. FUDÁK, Lukáš. Neprimerané obchodné podmienky - nová právna úprava. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 10, s. 68-97.
  článok

  článok

 8. ŠÚROVÁ, Janka - VAŇOVÁ, Anna. Podpora kreatívnej ekonomiky na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 37-48.
  článok

  článok

 9. ĎURANA, Radovan - VLACHYNSKÝ, Martin - ZEMAN, Jakub. When Bureaucrats Cut Bureaucracy (A Slovak Example). In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 10, s. 26-47.
  článok

  článok

 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR v období globalizačných zmien. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok