Výsledky vyhľadávania

 1. VOKOUNOVÁ, Dana. Generation Y – Health Related Attitudes and Behaviour. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 467-476 CD-ROM. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 2. KURUCOVÁ, Zuzana. Hrozba a výskyt negatívnych javov na internete u detí – digitálnych domorodcov. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 102-110.
  článok

  článok


 3. PODRACKÁ, Katarína. Millenials: nová generácia zamestnancov. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Apríl-Jún, s. 20.
  článok

  článok


 4. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané trendy v nezaměstnanosti mladých v Evropské unii a Japonsku. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 73-90.
  článok

  článok


 5. DOBŠOVIČ, Dušan. Letné študentské brigády a povinnosti podľa Zákonníka práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 55-57.
  článok

  článok


 6. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Supporting Employment of Young People in Slovakia Through the Youth Guarantee. In The International Scientific Conference. Economic Policy in Global Enviroment. Proceedings of the International Scientific Conference: Economic Policy in Global Enviroment : September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. - Havířov : Vysoká škola sociálne správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 257-266. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 7. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Nebezpečné komunikačné praktiky mládeže. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 2, s. 16-20.
  článok

  článok


 8. POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. Nezaměstnanost mladých a její řešení na Evropské úrovni. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 3, s. 283-303.
  článok

  článok


 9. ŠPROCHA, Branislav. Deti, mladiství a mladí dospelý na Slovensku optikou demografie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 29-47.
  článok

  článok


 10. CÁR, Mikuláš. Riešenie potreby bývania mladých ľudí. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 69-80.
  článok

  článok