Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. O protirečivosti vytvárania multipolarity v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 36-56 online.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Dva roky Trumpa. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, apríl 2019, roč. 19, č. 4, s. 50-52.
  článok

  článok

 3. LUCE, Edward. Soumrak západního liberalismu. Přeložil: Petr Horák. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 191 s. Crossover. ISBN 978-80-257-2704-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MCCOURT, David M. - GLENCROSS, Andrew. Great Expectations: the EU’s Social Role as a Great Power Manager. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 17-42.
  článok

  článok

 5. ČIEFOVÁ, Michaela. Kultúrna diplomacia a mäkká moc v kontexte ekonomických záujmov štátu - zhodnotenie projektu. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 168-172 online. I-19-101-00.
  článok

  článok

 6. ACEMOGLU, Daron - ROBINSON, James A. The Narrow Corridor : States, Societies, and the Fate of Liberty. 1st Edition. London : VIKING, 2019. 558 s. ISBN 978-0-241-31431-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KRÍŽ, Zdeněk - URBANOVSKÁ, Jana - BRAJERČÍKOVÁ, Stanislava. The Middle Power Concept : Presenting a Complex Approach. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 4, s. 33-56.
  článok

  článok

 8. CARMODY, Pádraig. Development Theory and Practice in a Changing World. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 249 s. ISBN 978-1-138-55178-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠKVRNDA, František. Päť rokov postmajdanovskej tragédie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, november 2018, roč. 18, č. 11, s. 38-40.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Sex & moc : zvrhlé praktiky a deviácie rímskych cisárov. In Playboy. - Bratislava : P.K. corporation, 2018. ISSN 1336-7277, 2018, č. 10, s. 30-33.
  článok

  článok