Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 2. HARAUSOVÁ, Helena. Predpoklady zavedenia modelu CAF v organizáciách verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis] [elektronický zdroj]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2016. ISSN 2453-9236, 2016, roč. 17, č. 1, s. 35-43.
  článok

  článok


 3. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita verejnej správy : zápis zo stretnutia pracovnej skupiny Kvalita vo verejnej správe. In Kvalita vo verejnej správe. stretnutie pracovnej skupiny. Kvalita verejnej správy : stretnutie pracovnej skupiny dňa 10.5.2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2016, s. [1-2] online [1,03 NS].
  článok

  článok


 4. PLAI, Ľubomír. Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 4, s. 50-55.
  článok

  článok


 5. PLAI, Ľubomír. Preprojektovanie procesov v organizáciách verejnej správy. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 2, s. 40-46. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2015-pdf/casopis-kvalita-2-2015>
  článok

  článok


 6. ČAPOŠOVÁ, Eva - MURA, Ladislav. Implementácia inovácií vo verejnej správe prostredníctvom manažérstva kvality. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 51-55.
  článok

  článok


 7. Efektivní rozhodování : analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno : Edika, 2013. vii, 392 s. ISBN 978-80-266-0179-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 8. BAŠISTOVÁ, Alena. Zvyšovanie kvality vo verejnej správe Fond sociálneho rozvoja. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2013. ISSN 1335-9231, 2013, roč. 21, č. 1, s. 56-57. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2013-pdf/casopis-kvalita-1-2013>
  článok

  článok


 9. GRASSEOVÁ, Monika - DUBEC, Radek - ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera : 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno : BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ZÁVADSKÁ, Katarína. Meranie výkonnosti vo vzdelávacom systéme : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2012. 159 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha