Výsledky vyhľadávania

 1. Spoločný systém hodnotenia kvality CAF. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 1, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. SCHWEIGHOFER, Lenka. Samohodnotenie ako spôsob dosiahnutia a udržania statusu Business Excellence. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 55-64 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Selected Options for Evaluating Business Excellence. In Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISBN 978-9984-891-03-3, [Vol. 1], pp. 43-61 [1,2 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. ŠKODOVÁ, Lenka. Comparative Framework of Criteria for Excellence Models. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 469-476 online. VEGA 1/0546/17 I.
  článok

  článok

 5. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 6. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita verejnej správy : zápis zo stretnutia pracovnej skupiny Kvalita vo verejnej správe. In Kvalita vo verejnej správe. stretnutie pracovnej skupiny. Kvalita verejnej správy : stretnutie pracovnej skupiny dňa 10.5.2016, Bratislava. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2016, s. [1-2] online [1,03 NS].
  článok

  článok

 7. Soubor nástrojů excelence podle EFQM. Překlad: Danuše Fišerová. Praha : Česká společnost pro jakost, [2016]. 151 s. ISBN 978-80-02-02604-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠKODOVÁ, Lenka. Business Excellence ako podmienka udržania si pozície na trhu. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav - GONOS, Jaroslav. Model evaluation of the economic efficiency of Slovak enterprises by European standards at the time of euro-integration tendencies. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinar scientific conference on social sciences and arts, 26 august - 1 september, 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, s. 577-584. VEGA 1/0176/13.
  článok

  článok

 10. PLAI, Ľubomír. Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 4, s. 50-55.
  článok

  článok