Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Daniela - KINTLER, Jakub. Inovácie v manažmente rizika. In Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 2. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. The Financial Power Maximization Problem for the Regions As One of the Tasks of Optimal Taxes and Transfers System in SR. In Informacionnaja ekonomika: etapy razvitija, metody upravlenija, modeli : monografija. - Charkov : VŠEM - CHNEU im. S. Kuzneca, 2018. ISBN 978-80-89654-45-1, s. 634-647.
  článok

  článok


 3. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Implementácia modelu HGN na meranie výkonnosti slovenských podnikov. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 44-58 online. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 4. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. PÁLEŠ, Michal. Konštrukcia zovšeobecnených lineárnych regresných modelov v jazyku R. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-417-1, s. 1-8 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. KULTAN, Jaroslav. Energy modelling of the building. - Registrovaný: SCOPUS. In Intelligent systems for computer modelling. Conference. Intelligent systems for computer modelling : proceedings of the 1st European-Middle Asian conference on computer modelling 2015, EMACOM 2015 : August 25-27, 2015, Issyk Kul, Kyrgyzstan : Advances in intelligent systems and computing 423. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-27642-7, p. 191-201.
  článok

  článok


 7. MYSHCHYSHYN, Orest - FILIP, Paulina. Attempts to modeling reliability of commercial bank. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 2, s. 11-16 online.
  článok

  článok


 8. BABECKÁ - KUCHARČUKOVÁ, Oxana - KONEČNÝ, Tomáš. Credit spreads and the links between the financial and real sectors in a small open economy: The case of the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 302-321.
  článok

  článok


 9. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 4. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2016. 427 s. [21,35 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-177-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. BREZINA, Ivan - NOVÁK, Marcel. The Dynamic portfolio selection model based on event tree. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2015. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26 aug. - 1 sept. 2015, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-47-6, s. 435-442. VEGA 1/0975/15 (95 %), I-15-105-00 (5 %).
  článok

  článok