Výsledky vyhľadávania

 1. Input-Output-Workshop 2018. Workshop. Input-Output-Workshop 2018 : Tagungsband zum 10. Input-Output-Workshop, 15. März 2018 , (Bremen, Deutschland). 1. Auflage. Osnabrück : Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung, 2019. online 79 s. ISSN 1867-7290.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KONEČNÝ, Stanislav. Verejná politika ako proces a ako cyklus. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 2, s. 5-21.
  článok

  článok

 3. HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Employment growth and labour elasticity in V4 countries: structural decomposition analysis. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 422–437. VEGA 1/0313/14 50 %, VEGA 2/0070/15 50 %.
  článok

  článok

 4. Handbook of input-output analysis. Edited by Thijs ten Raa. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. xii, 498 s. ISBN 978-1-78347-631-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. LUPTÁČIK, Mikuláš - MAHLBERG, Bernhard. Productivity change in a multisectoral economic system. - Registrovaný: Web of Science. In Economic systems research : journal of the International Input-Output Association. - Abingdon : The International Input-Output Association. ISSN 0953-5314, 2016, vol. 28, no. 3, pp. 344-361.
  článok

  článok

 6. LÁBAJ, Martin. Nepriame súvislosti v ekonomike: ako ich odhaliť a preskúmať? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 21. Recenzia na: Input-output analysis: foundations and extensions / Miller, R.E. - Blair, P.D. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - ISBN 978-0-521-73902-3.
  článok

  článok

 7. GOGA, Marián. Nové možnosti analýzy ekonomiky SR cenovými modelmi. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 137-150. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 8. KUBALA, Jozef. Impact of European integration process on value added creation in chosen member countries. In Estudos do GEMF. - Coimbra, Portugal : Faculdade de economia da Universidade de Coimbra, 2016, 2016, no. 2, pp. 1-38 online. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok

 9. HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Labour Elasticity in V4 countries: Structural decomposition analysis. In Department of Economic Policy Working Paper Series. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2015. ISSN 1339-0430, 2015, no. 9, p. 2-19 online. VEGA 1/0313/14 (50%), APVV 0750-11 (50%).
  článok

  článok

 10. KUPKOVIČ, Patrik. Teoretické prístupy k modelovaniu dovozu a vývozu. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 69-74 CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok