Výsledky vyhľadávania

 1. MIKUŠOVÁ, Nora. Mikroekonomické modely teórie hier. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 145-151.
  článok

  článok

 2. GEŽÍK, Pavel - BREZINA, Ivan. Reverzný zásobovací proces a bilančné rovnice. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. VEGA 1/4588/07.
  článok

  článok

 3. MACÁK, Michal. Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice spoločenského účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 297-298.
  článok

  článok

 4. MACÁK, Michal. Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice spoločenského účtovníctva : dizertačná práca. Škol. Jaroslav Husár. Bratislava, 2007. 92 s.
  kniha

  kniha

 5. IVANIČOVÁ, Zlatica - STOLZE, Axel. Operations Research. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 169 s. ISBN 80-225-2051-9. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 6. KUBÍK, J. Metodické kroky při tvorbě investičního marketingu. In Podniková organizace, 1993, roč. 47, č. 6, s. 15-16.
  článok

  článok