Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Nelineárne oceňovanie pravdepodobností. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-13 online. KEGA 030EU-4/2017, K-17-024-00.
  článok

  článok

 2. BIKÁR, Miloš - HODULA, Martin. Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 561-579. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 3. LUKÁČIK, Martin. Využitie metódy maximálnej vierohodnosti v programe EViews. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4455-9, s. 75-80 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 4. KELEJIAN, Harry - PIRAS, Gianfranco. Spatial Econometrics. 1st Edition. London : Academic Press/Elsevier, 2017. 435 s. ISBN 978-0-12-813387-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VRTÍKOVÁ, Kristína. Využitie metód regresnej analýzy, ako spôsobu odhadu funkcie dopytu. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s.
  článok

  článok

 6. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Monopoly profit maximization model in the conditions of perfect price differentiation at a non-linear price setting. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 167-171 CD-ROM. VEGA 1/0697/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207175/MME_2015_proceedings.pdf>
  článok

  článok

 7. TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald. Slovak economy in a period of recession: nonlinear DSGE model with time-varying parameters. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 1, s. 34-50.
  článok

  článok

 8. TURŇA, Ľubomír. Možnosti vzniku vlnovej odozvy sociálno-ekonomického prostredia ako dôsledok podnetu v nelineárnom modeli kontinua. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 203-220 online.
  článok

  článok

 9. PILCH, Ctibor. Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. Október, s. 1-7 online. VEGA 1/0648/12.
  článok

  článok

 10. LONG, J. Scott - FREESE, Jeremy. Regression models for categorical dependent variables using stata. 3rd ed. College Station : Stata Press, 2014. 589 s. ISBN 978-1-59718-111-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]