Výsledky vyhľadávania

 1. ANOUSHEH, Shahrzad et al. Agricultural R&D, Spatial Spillover and Regional Economic Growth in Different R&D Sectors of Performance: Evidence from a Spatial Panel in Regions of The Eu-28. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 163-169.
  článok

  článok


 2. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia - ZÁVADSKÝ, Cyril. Dekompozícia ekonomického rastu slovenskej ekonomiky. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 82-88 online. I - 18-107-00.
  článok

  článok


 3. JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Modelovanie vplyvu medzinárodnej investičnej pozície na vývoj slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. ZAGORŠEK, Branislav - PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Importance of systematic and first mover approach in startups. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 1117-1128 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 5. OSTRIHOŇ, Filip. Slovenský penzijný systém v modeli dlhodobého rastu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 2, s. 40-52.
  článok

  článok


 6. JENÍČEK, Vladimír. Economic growth in the development economy. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 2, s. 93-99.
  článok

  článok


 7. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Teoretické vymedzenie modelu rastu založeného na obmedzeniach platobnej bilancie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 492-507. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 8. GARDOŇOVÁ, Kristína. How the Solow Growth Model Changes with Effective Use of Natural Resources. In Advances in Economics and Business. - Alhambra : Horizon Research Publishing, 2016. ISSN 2331-5059, 2016, vol. 4, no. 9, pp. 500-505.
  článok

  článok


 9. Green growth in fisheries and aquaculture. Paris : OECD, 2015. 112 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/green-growth-in-fisheries-and-aquaculture_9789264232143-en> ISBN 978-92-64-23213-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PÁLENÍK, Viliam et al. Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 : naivita alebo genialita? 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 341 s. APVV-0371-11. ISBN 978-80-7144-250-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]