Výsledky vyhľadávania

 1. STREŽO, Marek - GÁLL, Jozef. Solowov model ekonomiky rastu. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 152-166 online. I-19-102-00, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 2. ALOGOSKOUFIS, George. Dynamic Macroeconomics. Cambridge : The MIT Press, 2019. 765 s. Economics. ISBN 9780262043014. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 4. SOUKIAZIS, Elias et al. What Can Eastern European Countries Learn from the Slovak Economy? A Twin Deficit Growth Approach. In Journal of Economic Policy Reform. - London : Taylor & Francis. ISSN 1748-7889, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 301-318. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 5. ANOUSHEH, Shahrzad et al. Agricultural R&D, Spatial Spillover and Regional Economic Growth in Different R&D Sectors of Performance: Evidence from a Spatial Panel in Regions of The Eu-28. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 163-169.
  článok

  článok

 6. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia - ZÁVADSKÝ, Cyril. Dekompozícia ekonomického rastu slovenskej ekonomiky. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 82-88 online. I - 18-107-00.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Modelovanie vplyvu medzinárodnej investičnej pozície na vývoj slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ZAGORŠEK, Branislav - PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Importance of systematic and first mover approach in startups. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 1117-1128 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 9. LA GRANDVILLE, Olivier de. Economic Growth : A Unified Approach. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 428 s. ISBN 978-1-107-53560-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LEŠKO, Peter - SOUKIAZIS, Elias - MUCHOVÁ, Eva. Are the transition economies balance-of-payments constrained? An aggregate and multi-sector approach applied to Central and Eastern Europe. In Estudos do GEMF. - Coimbra : Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2016, 2016, no. 4, [pp. 1-28] online.
  článok

  článok