Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 402  
Vaša otázka: Heslá = "modely regresné"
 1. VIŠIĆ, Josipa. Market Characteristics and Entry Strategy Decision Making: The Market Perspective of Croatian Elderly Care Homes. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2024. ISSN 2334-6191, 2024, vol. 29, no. 1, pp. 5-15.
  článok

  článok

 2. KNÍŽAT, Peter. Hedonic Consumer Price Index: Diagnostics and Analysis of Variance. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 3, s. 21-38. VEGA 1/0047/23, 311071AA56.
  článok

  článok

 3. MKIYES, Hussein. Exchange Rate and Economic Stability During Crises: Case Study Syria. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2023, vol. 38, no. 1, pp. 163-187.
  článok

  článok

 4. KURINEC, Lukáš et al. Application of Penrose’s Law in Slovakia. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 206-213.
  článok

  článok

 5. BALOGH, Máté Jeremiás. The Impacts of Agricultural Subsidies of Common Agricultural Policy on Agricultural Emissions: The Case of the European Union. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 4, pp. 140-150.
  článok

  článok

 6. JÍLKOVÁ, Petra - KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Determinanty výnosnosti evropského bankovního systému v letech 2012-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 5, s. 552-573.
  článok

  článok

 7. DOLNÁ, Mária - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Vplyv podnikateľského prostredia na veľkosť sektora malých a stredných podnikov - prípad EÚ 27. In MMK 2022. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2022 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISBN 978-80-87952-37-5, s. 202-211.
  článok

  článok

 8. CSÁPAI, Ádám - KALAFUTOVÁ, Anna. Economic Forecasting Using Artificial Intelligence. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638, 2022, roč. 11, č. 2, s. 14-17.
  článok

  článok

 9. LEHENCHUK, Serhii et al. Empirical Evidence of Intangible Assets Improve the Financial Performance of Slovak ICT Companies. In Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy M3E2. International Conference. Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy M3E2. - Odessa : Science and Technology Publications, 2022. ISBN 978-989-758-640-8. ISSN 2975-9234, pp. 38-52.
  článok

  článok

 10. NIELD, Thomas. Essential Math for Data Science. 1st Edition. Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. e-book 332 s. Dostupné na : <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=3293931&lang=sk&site=ehost-live> ISBN 9781098102906.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.