Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman. Modelovanie efektívnosti produkčných jednotiek v službách a životnom prostredí : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania : obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 61 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4836-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ZAGORŠEK, Branislav. Factors Influencing Local Competition Intensity. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 3. ROWLAND, Zuzana - KRULICKÝ, Tomáš - OLIINYK, Olena. Capital Cost Quantification Model in Business Activity Planning: The Evidence of the Middle Europe Countries. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 30-42.
  článok

  článok

 4. STREŽO, Marek. Modelovanie výšky poistného v neživotnom poistení pomocou regresných modelov : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2020. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SLABÁ, Marie. Multiple Regression Model of the Consumers’ Price Sensitivity. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 183, no. 5-6, s. 60-65.
  článok

  článok

 6. LUKIANENKO, Iryna - OLISKEVYCH, Marianna. Regime Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 4, s. 380-408.
  článok

  článok

 7. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. CHI, Guangqing - ZHU, Jun. Spatial Regression Models for the Social Sciences. Los Angeles : SAGE, 2020. 243 s. Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences Series, 14. ISBN 9781544302072. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. GERNÁT, Peter. Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-17 online. VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  článok

  článok