Výsledky vyhľadávania

 1. LUKIANENKO, Iryna - OLISKEVYCH, Marianna. Regime Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 4, s. 380-408.
  článok

  článok

 2. ROWLAND, Zuzana - KRULICKÝ, Tomáš - OLIINYK, Olena. Capital Cost Quantification Model in Business Activity Planning: The Evidence of the Middle Europe Countries. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 30-42.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 4. ZAGORŠEK, Branislav. Factors Influencing Local Competition Intensity. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 6. DUŠEK, Jiří. Ukazatel autarkie jako nástroj benchmarkingu veřejného sektoru (na příkladu kooperace obcí Jihočeského kraje). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 329-337.
  článok

  článok

 7. CUNG, Nguyen Huu. Gross Domestic Product and Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from Vietnam. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 31, pp. 38-51.
  článok

  článok

 8. GU, Shuibin - PRAH, Gigamon Joseph - TENKORANG, Kofi K. Consequences of International Financial Reporting Standards Adoption in Africa: Evidence From Foreign Direct Investment. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 34, pp. 67-86.
  článok

  článok

 9. MINÁRIK, Marek. Environmental Aspects and Modal Split in the Transport of Dangerous Goods in the EU. In Sovremennaja ekonomika v uslovijach globalizacii. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Sovremennaja ekonomika v uslovijach globalizacii : sbornik Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Nur-Sultan, 2019. - Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2019. ISBN 978-601-7308-07-0, pp. 20-25. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 10. BOROVCOVÁ, Martina - ŠPAČKOVÁ, Adéla. Determination and Verification of the Key Assessment Indicators for the Insurance Market by Applying the Decomposition Multi-attribute Methods and Regression Analysis. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2019. ISSN 1804-509X, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 5-24.
  článok

  článok