Výsledky vyhľadávania

 1. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0, dĺžka fronty rezervácií 2]
 2. VASILEV ALEKSANDAR. Optimal Fiscal Policy in the Presence of VAT Evasion: The Case of Bulgaria. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 399-414.
  článok

  článok

 3. QIAN, Jiarong et al. The Role of Subsidy Policies in Achieving Grain Self-Sufficiency in China: a Partial Equilibrium Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 1, s. 23-35.
  článok

  článok

 4. FENDEKOVÁ, Eleonora et al. Mikroekonómia : zbierka príkladov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Juraj Pekár. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. [17,2 AH]. ISBN 978-80-8168-985-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 5. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Models of equilibrium on network industries market in context of influence of regulated prices in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-678-0, pp. 161-166 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 6. The Land-Water-Energy Nexus : Biophysical and Economic Consequences. Paris : OECD, 2017. 136 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-land-water-energy-nexus_9789264279360-en> ISBN 978-92-64-27933-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GRISÁKOVÁ, Nora. Modely rovnováhy a stability s čiastočne diferencovanou produkciou na príklade trhu mobilných operátorov : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 58 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4130-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. GRISÁKOVÁ, Nora. Modely trhovej rovnováhy v prostredí s čiastočnou diferenciáciou produkcie firiem : habilitačná práca. Bratislava, 2015. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. FENDEK, Michal. Optimalizačné modely rovnováhy ponuky a dopytu na trhoch sieťových odvetví. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 2-10 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 10. HOSOE, Nobuhiro - GASAWA, Kenji - HASHIMOTO, Hideo. Textbook of computable general equilibrium modelling : programming and simulations. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. 235 s. ISBN 978-1-137-48604-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]