Výsledky vyhľadávania

 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. More on Betweenness-Uniform Graphs. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: WOS. In Czechoslovak Mathematical Journal. - New York : Springer. ISSN 0011-4642, June 2018, vol. 68, no. 2, pp. 293-306 online.
  článok

  článok


 2. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 3. MALEGA, Peter. Simulation of production systems as the effective tool of efficiency increasing. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 17–22 online. VEGA 1/0853/16.
  článok

  článok


 4. KOLÁČKOVÁ, Gabriela - KREJČÍ, Igor - TICHÁ, Ivana. Dynamics of the small farmers' behaviour - scenario simulations. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 3, pp. 103-120.
  článok

  článok


 5. ŠTUMPF, Petr - VOJTKO, Viktor. Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2016. ISSN 1805-0603, 2016, roč. 6, č. 4, s. 43-61.
  článok

  článok


 6. KRESTA, Aleš - ZELINKOVÁ, Kateřina. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 2, s. 75-81.
  článok

  článok


 7. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ergodic axiom: the ontological mistakes in economics. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISSN 1338-4465, 2015, vol. 5, no. 1, s. 32-46.
  článok

  článok


 8. REIFF, Marian. Stochastický evironmentálny model zásob. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4181-7, s. 173-176 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 9. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Finančné plánovanie. Recenzenti: Elena Fetisovová, Jozef Hesek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 201 s. [11,33 AH]. ISBN 978-80-225-4171-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 10. GUPTA, Aparna. Risk management and simulation. CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. 491 s. Mathematics/Finance. ISBN 978-1-4398-3594-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]