Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. SCHMIDT, Simon. Alternative Sichtweise der betrieblichen Instandhaltung und Modernisierung unter dem Aspekt hybrider Leistungsangeboten. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 917-926 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Efekty modernizácie retail manažmentu. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 140 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Inovatívnosť a jej implementácia v retail manažmente. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 22 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Hungary: Public Administration and Public Service Development Strategy, 2014-2020. Paris : OECD, 2017. 101 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/hungary-2017_9789264286535-en> ISBN 978-92-64-28398-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. JESNÝ, Martin - VESELÝ, Matúš. Štíhla výroba vyhovuje zákazníkom pestrejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok


 8. RYBNIKÁROVÁ, Barbora - SROGONČÍKOVÁ, Veronika. Lean manažment a jeho dôležitosť pri zavádzaní zmien. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 13-15.
  článok

  článok


 9. ŽIGA, Peter. Slovensko potvrdzuje, že nová technologická vlna priemyselnej a digitálnej revolúcie je základom rastu produktivity. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 3-4. Spracovala redakcia.
  článok

  článok


 10. TSYGANKOV, Andrei P. Russia's foreign policy : change and continuity in national identity. 4th ed. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016. 304 s. ISBN 978-1-4422-5402-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]