Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Efekty modernizácie retail manažmentu. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 140 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Inovatívnosť a jej implementácia v retail manažmente. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 22 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. SCHMIDT, Simon. Alternative Sichtweise der betrieblichen Instandhaltung und Modernisierung unter dem Aspekt hybrider Leistungsangeboten. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 917-926 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. JESNÝ, Martin - VESELÝ, Matúš. Štíhla výroba vyhovuje zákazníkom pestrejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok


 5. JACKO, Tomáš - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Public administration reform in Slovakia: reviewing previous structures and adopting a new model. In Local autonomy in the 21st century. symposium. Local autonomy in the 21st century. Between tradition and modernisation : proceedings of symposium in Vilnius, 9-10 May 2014. - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2016. ISBN 978-2-37032-075-9. ISSN 2491-1194, pp. 285-304.
  článok

  článok


 6. HORVÁTH, Martin. Moderné vzdelávanie a jeho význam v súčasnom svete. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 19-25 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. LAJČIAK, Milan. South Korean development model. In Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [elektronický zdroj]. - Chişinău, Republica Moldova : Associaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, 2016. ISSN 2345-1963, 2016, vol. 11, no. 4, s. 549-560 online.
  článok

  článok


 8. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Food deserts as a consequence of modernization of food retail. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2016. ISSN 1337-6020, 2016, roč. 9, č. 1, s. 68-70.
  článok

  článok


 9. RYBNIKÁROVÁ, Barbora - SROGONČÍKOVÁ, Veronika. Lean manažment a jeho dôležitosť pri zavádzaní zmien. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 13-15.
  článok

  článok


 10. ŽIGA, Peter. Slovensko potvrdzuje, že nová technologická vlna priemyselnej a digitálnej revolúcie je základom rastu produktivity. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 3-4. Spracovala redakcia.
  článok

  článok