Výsledky vyhľadávania

 1. MCCORMICK, Keith - SALCEDO, Jesus - POH, Aaron. SPSS statistics for dummies. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 370 s. ISBN 978-1-118-98901-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2015. ISSN 1804-3836, 2015, roč. 6, č. 2, s. 33-38.
  článok

  článok


 3. MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : technológie pre interaktívny marketing. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 268 s. [16,58 AH]. ISBN 978-80-225-3832-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 4. ANSELIN, Luc - REY, Sergio J. Modern spatial econometrics in practice : a guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL. Chicago : GeoDa Press, 2014. 368 s. ISBN 978-0-9863421-0-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. JURGA, Rastislav. The people and the knowledge in mathematics the factorization of free moduls over special local ring. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 308-311.
  článok

  článok


 6. ALTHOFF, Frank - HANRATH, Stephanie - SCHMIDT, Martin. Kennzahlen und Formeln für die BWL. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2013. 156 s. ISBN 978-3-7910-3276-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. PRATA, Stephen. Mistrovství v C++ : [kompletní průvodce vývojáře]. Translation: Jiří Huf. 4. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press/ Albatros Media, 2013. 1176 s. Mistrovství v. ISBN 978-80-251-3828-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. TÓTH, Teodor - HUDÁK, Radovan. Využitie počítačovej tomografie v priemysle. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 4, s. 50-52.
  článok

  článok


 9. DANESHJO, Naqibullah et al. Proposed construction of an unmanned research vehicle. In Acta technica Corviniensis : bulletin of Engineering [elektronický zdroj]. - Hunedoara : University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2013. ISSN 2067-3809, 2013, vol. 6, no. 4, pp. 137-141 online. Dostupné na : <http://acta.fih.upt.ro/pdf/archive/ACTA-2013-4.pdf>
  článok

  článok


 10. BLAHUŠIAK, Martin. Návrh funkcionalít nástroja Database architect. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 1, s. 3-17.
  článok

  článok