Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 74  
Vaša otázka: Heslá = "monopoly prirodzené"
 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Nedokonalá konkurencia na trhu a jej vplyv na tvorbu cien. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 101-107 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 2. BAŠOVÁ, Alena. Analysis of Gas Transportation as a Natural Monopoly. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok

 3. BAŠOVÁ, Alena. Analýza teoretických názorov na prirodzený monopol v jeho historickom kontexte. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 9-18 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - BAŠOVÁ, Alena. Evaluation of economic efficiency in the energetic sector. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 268-275. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok

 5. TOKÁROVÁ, Mária. Relevantný trh, tradičné vymedzenie jeho indikátorov a niektoré ich súvislosti. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 1, s. 78-87. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 6. SILANIČ, Peter - ŠIŠKOVIČOVÁ, Alžbeta. Efektívnosť regulácie v podmienkach slovenského plynárenstva. In EAPG Working Paper Series. - Bratislava : SOLIM. ISSN 1338-2632, 2014, no. 10, s. 2-19.
  článok

  článok

 7. TOKÁROVÁ, Mária. Industrálna organizácia - prínosa Jeana Tirola, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 4, s. 105-110. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 8. BELANOVÁ, Katarína. [Financie prirodzených monopolov]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star. ISSN 1339-5416, 2014, č. 4, s. 1 online. Recenzia na: Financie prirodzených monopolov / Alena Bašová, Jozef Holjenčík ; recenzenti: Pavol Ochotnický, Miroslav Čelinský, František Janíček. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3827-5.
  článok

  článok

 9. BAŠOVÁ, Alena - HOLJENČÍK, Jozef. Financie prirodzených monopolov. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Miroslav Čelinský, František Janíček. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 140 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-3827-5. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 4]
 10. BAŠOVÁ, Alena. Tvorba cien a cenová diskriminácia monopolov. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-10].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.