Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Manažment po kríze: čo treba robiť inak ? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 22-31.
  článok

  článok


 2. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PRUŽINSKÝ, Michal. Customers´ Motivation through Personal Sales with Good Grooming. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 433-437.
  článok

  článok


 4. MIKHAIL, Abrashkin - ŠIKÝŘ, Martin. Some Aspects of the Motivation of Teachers in the University (Based on Materials from Russia and the Czech Republic). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 52-60.
  článok

  článok


 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Študent na odbornej praxi z pohľadu mzdovej účtovníčky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 10, s. 29-32.
  článok

  článok


 6. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 204 s. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. STACHOVÁ, Katarína et al. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Naše more : International Journal of Maritime Science & Technology. - Dubrovnik : University of Dubrovnik. ISSN 1848-6320, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 180-186 online.
  článok

  článok


 8. Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ingrid Kunovská a kol. ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. Brno : Tribun EU, 2018. 259 s. [15,66 AH]. ISBN 978-80-263-1420-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. PAPULA, Jozef et al. Ako začať a úspešne podnikať : podnikateľské príbehy, vízie, stratégie a modely. Recenzenti: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 278 s. [14 AH]. ISBN 978-80-7552-985-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. SKORKOVÁ, Zuzana et al. New Position of Human Resources Management in an Enterprise. Reviewers: Nadežda Jankelová, Yuriy Holynskyy. Lviv : NNWK ATB, 2018. 269 s. [12,68 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-966-2042-30-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]