Výsledky vyhľadávania

 1. BITTMANNOVÁ, Bianka. Jednotný trh Európskej únie a jeho vplyv na svetovú ekonomiku : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ONDRIAŠ, Juraj. Vybrané otázky pozície ČĽR v utvárajúcej sa multipolarite medzinárodných vzťahov : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2017. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Slovenia 2017. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-slovenia-2017_9789264279308-en> ISBN 978-92-64-27929-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-the-netherlands-2017_9789264278363-en> ISBN 978-92-64-27835-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ONDRIAŠ, Juraj. China’s regional multilateralism. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 368-373 online.
  článok

  článok


 7. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hxPILV1Vrv> ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. OECD development co-operation peer reviews: Denmark 2016. Paris : OECD, 2016. 117 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-denmark-2016_9789264259362-en> ISBN 978-92-64-25935-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KOLMAŠ, Michal. Kořeny multilateralismu v japonské intelektuální tradici. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2016. ISSN 0323-1844, 2016, roč. 51, č. 2, s. 50-62.
  článok

  článok


 10. ONDRIAŠ, Juraj. Multilateralizmom k multipolarite: prípad Číny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 111-118 online. I-16-105-00.
  článok

  článok