Výsledky vyhľadávania

 1. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 107-132.
  článok

  článok


 2. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 15 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Štruktúra miezd v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. Strojári ubrali nohu z plynu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39.
  článok

  článok


 6. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Dopady daňovo-odvodového zaťaženia práce na typizované skupiny daňovníkov v SR v roku 2016. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 7. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016 : (zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-618-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2016 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2017. 78 s. ISBN 978-80-8058-619-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. TÓTH, Miroslav. Mzdová parita mužov a žien v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 681-691 CD-ROM. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 10. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [74 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha