Výsledky vyhľadávania

 1. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Aktuálne k daňovému bonusu na zaplatené úroky. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 6, s. 26-31.
  článok

  článok

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Income Tax Wedge Analysis in Slovakia From Year 1993. In Mižnarodni tendenciji formuvannja profesijnoj kompetentnosti fachivciv z obliku i opodatkivannja. 1. mižnarodna naukovo-praktyčna onlajn-konferencija. Mižnarodni tendenciji formuvannja profesijnoj kompetentnosti fachivciv z obliku i opodatkivannja. - Kyjev : Ministerstvo nauki i osviti Ukrajiny, 2021, s. 93-101 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Minimal Wage Development in Slovak Republic from Year 1993. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 79-84 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. SZČO a zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 2021, roč. 18, č. 2, s. 3-7 online.
  článok

  článok

 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 37-44.
  článok

  článok

 6. DEDINSKÝ, Juraj. Determinants of the Rising Household Debt in Slovakia. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 124-133 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 7. KRÍŽKOVÁ, Alena. Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 3, s. 19-25.
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - HYŽOVÁ, Simona. Wage Development in Slovakia, Selected Influential Factors. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 56-66 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 9. HORBULÁK, Zsolt. Regionálne rozdiely na Slovensku v časoch normalizácie. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 67-80.
  článok

  článok

 10. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 20-34.
  článok

  článok