Výsledky vyhľadávania

 1. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 107-132.
  článok

  článok


 2. KVAŠŇÁK, Lukáš. Strojári ubrali nohu z plynu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39.
  článok

  článok


 3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [74 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Štruktúra miezd v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [147 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Interdependencies between immigration and selected economic indicators in Germany (with emphasis on Turkish immigration). In Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISSN 1877-0444, vol. 1, pp. 79-95 [1,0 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 7. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 17-19. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 9. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Dopady daňovo-odvodového zaťaženia práce na typizované skupiny daňovníkov v SR v roku 2016. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 10. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza mzdových disparít v okresoch Slovenska v období 2001 - 2015. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 316-326 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok