Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František, ml. Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2021, roč. 17, č. 1, s. [1-4] online. Recenzia na: Filón Alexandrijský : myslitel v židovské diaspoře / Mireille Hadas-Lebelová. - Praha : OIKOYMENH, 2019. - ISBN 978-80-7298-492-3.
  článok

  článok

 2. MCLACHLAN, Sean. The Vikings in Greenland : The History of the Norse Expeditions and Settlements across Greenland. [S.l.] : Charles River Editors, [2021]. [42 s.]. ISBN 9781727466331. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JANČÍKOVÁ, Eva - ILJAZI, Elida. Albánska cesta k slobode vierovyznania a mierového spolužitia obyvateľov rôznych vierovyznaní. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 160-165 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. KRUPOVÁ, Kristína. Náboženský fundamentalizmus alebo súčasť kultúry? - kontroverzie ohľadom zákazu zahaľovania sa moslimských žien vo Francúzsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 244-251 online.
  článok

  článok

 5. TOMEČKOVÁ, Lenka. Religious Dimension of Turkish Soft Power. In Sučasni naukovi pidchodi do modernizacii ekonomiki ta finansovoji sistemi krajini : Materiali dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2020. ISBN 978-966-992-246-5, s. 39-43.
  článok

  článok

 6. TOMEČKOVÁ, Lenka. Turkey’s „Soft Power” and the Promotion of Neo-Ottomanism in Times of Transformation. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 104-115 online.
  článok

  článok

 7. ROZKOŠOVÁ, Zuzana. Selected Aspects of the Islamic Factor in International Relations. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 154-163 online.
  článok

  článok

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila. Islamské bankovníctvo v Malajzii. In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 68-75 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. PALINČAK, M. M. et al. Religijnij činnik u mižnarodnich vidnosinach : navčaľnyj posibnik. Recenzenty: Oleksij Vasiľovič Šuba, Miroslava Volodimirivna Gromčuk. Uzhgorod : Poligrafcentr LIRA, 2020. 240 s. [12 AH]. Naukove vidannja. ISBN 978-617-596-319-7.
 10. SOLIK, Martin - BAAR, Vladimír. Religious Component in a State’s Foreign Policy : A Case Study of the Russian Orthodox Church. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 2, s. 157-199.
  článok

  článok