Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 195  
Vaša otázka: Heslá = "náhrada škody"
 1. ŽUĽOVÁ, Jana. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. KUBÍKOVÁ, Jana. Náhrada škody. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 12, s. 22-26.
  článok

  článok

 3. ZORIČÁKOVÁ, Veronika. Čo vlastne kompenzuje náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých blízkych osôb? In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 1, s. 19-26.
  článok

  článok

 4. ZORIČÁKOVÁ, Veronika. Zmluvná pokuta v pracovnom práve? Krátke zamyslenie sa nad dohodou o peňažnej náhrade v § 62 ods. 8 a § 83a ods. 5 Zákonníka práce. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 1, s. 66-86.
  článok

  článok

 5. KUBÍKOVÁ, Jana. Náhrada škody. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 9, s. 30-32.
  článok

  článok

 6. MACKO, Richard. Náklady a financovanie sporov z porušenia súťažného práva. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 2, s. 41-47.
  článok

  článok

 7. HLUŠÁK, Milan. Ešte raz ku kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania (a o sankciách v súkromnom práve). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2022. ISSN 0032-6984, 2022, roč. 105, č. 2, s. 165 -172.
  článok

  článok

 8. PETRÍKOVÁ, Lucia. Zodpovednosť zamestnanca za škodu. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 18-20.
  článok

  článok

 9. PORUBAN, Andrej. Náhrada škody spôsobená dočasne prideleným agentúrnym zamestnancom. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1336-6912, 2022, roč. 41, č. 1, s. 88-97.
  článok

  článok

 10. MIČUDOVÁ, Tatiana. Smrť zamestnanca a vyrovnanie peňažných nárokov po novele Zákonníka práce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 12, s. 15-18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.