Výsledky vyhľadávania

 1. VALECKÝ, Jiří. Calculation of solvency capital requirements for non-life underwriting risk using generalized linear models. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 450–466.
  článok

  článok


 2. MORAVCOVÁ, Stanislava. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání… Zklamání na všech frontách. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 3, s. 24-27 online.
  článok

  článok


 3. CHRASTINOVÁ, Zuzana. Poistenie - nástroj na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 5-20 online.
  článok

  článok


 4. JAŠKO, Jozef. Náhrady pri pracovných cestách do zahraničia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 56-58.
  článok

  článok


 5. PŘIKRYL, Vladimír - ČECHOVÁ, Jana. Jak se vaří úrazový guláš? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 3, s. 18-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208505/archiv-pojistny-obzor-2015-3.pdf>
  článok

  článok


 6. JEDLIČKA, Petr. Analýza zmien v povinnom ručení. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 1, s. 4-6, 15.
  článok

  článok


 7. FEKETE, Imrich. Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých pri smrteľnej dopravnej nehode. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 3, s. 1-3, 16.
  článok

  článok


 8. ČÁP, Marek. Jak se pojišťují katastrofická rizika na Novém Zélandu. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 3, s. 34-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193418/archiv-pojistny-obzor-2014-3.pdf>
  článok

  článok


 9. KATONÁK, Dušan. Náhrada nemajetkovej ujmy : nezamieňať režimy náhrady. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 4, s. 6-7, 16.
  článok

  článok


 10. PŘIKRYL, Vladimír - ČECHOVÁ, Jana. Zamyšlení: nekonečný příběh úrazového pojištění zaměstnanců. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 1, s. 13-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194429/archiv-pojistny-obzor-2014-1.pdf>
  článok

  článok