Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 106  
Vaša otázka: Heslá = "náklady fixné"
 1. MARINIČ, Peter. Industry 4.0 – Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 297-305.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Controlling ako riadenie zisku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 110-111.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Erik. Vývoj fixných a variabilných nákladov energetickej spoločnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 17-24 online. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18, KEGA 006TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 5. POLIAK, Miloš et al. Identification of Costs Structure Change in Road Transport Companies. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 8-12.
  článok

  článok

 6. KOPČÁKOVÁ, Janka. Costs and Their Impact on Business Activities. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, p. 221 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 8. BALÁŽOVÁ, Emília - LICHÝ, Ján - ŠULEK, Rastislav. Nákladové funkcie v praxi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2018. ISSN 1804-4166, 2018, roč. 9, č. 2, s. 17-23.
  článok

  článok

 9. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [200 s.] [6,52 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-8168-711-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. NAGY, Ladislav. Prevádzková páka v manažmente obežného majetku. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 51-55.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.