Výsledky vyhľadávania

 1. DUREC, Ján et al. Energetické nápoje a ich vplyv na konzumenta. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2020. ISSN 1804-3836, 2020, roč. 11, č. 1, s. 10-16.
  článok

  článok

 2. TRIZULIAK, Tibor. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-76.
  článok

  článok

 3. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Dominujú značkové nápoje. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 5-6/20, č. 53, (2020.
  článok

  článok

 4. HUBIČKA, Filip. Nový sklad Coca-Coly uleví pražské dopravě. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 13-15.
  článok

  článok

 5. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Alica Lacková, Igor Kačeňák, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 183 s. [9,15 AH]. ISBN 978-80-225-4695-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. RAŠEVOVÁ, Kristína. Energetické nápoje predáva imidž. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 7-8/19, č. 48, (2019.
  článok

  článok

 7. BREZOVSKÝ, Jozef. Počasie ovplyvňuje predaj nápojov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. In je zrnková káva a funkčný čaj. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 9-10/19, č. 49, (2019.
  článok

  článok

 9. BREZOVSKÝ, Jozef. Počasie ovplyvňuje predaj nápojov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 9-10/19, č. 49, (2019.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - GORDANOVÁ, Jana. Folk Motifs as a New trend in Foods and Beverages Packaging Design. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 34-47 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok