Výsledky vyhľadávania

 1. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. 375 s. ISBN 978-617-7611-99-7.
 2. HARAKAĽOVÁ, Ľubica - BACULÁKOVÁ, Kristína. Plán obnovy pre Európu - iba finačný nástroj alebo skutočné riešenie krízy? In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 81-89 online.
  článok

  článok

 3. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Dostupné na : <https://businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30> ISSN 1810-4967.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. BÉREŠOVÁ, Juliana. Využitie programu SlovSEFF v podnikovej praxi. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 6-11 online.
  článok

  článok

 5. Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva. Zostavovateľky zborníka/Editors: Zuzana Rozkošová, Lenka Tomečková, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Pavol Hrivík, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 129 s. [10,83 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4768-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TARAS LVOVICH, Kloba - SOLOMIIA MYKHAYLIVNA, Kloba. Assessing the Relationship Between Financial Imbalances and Endogenous Regional Economic Development of Ukraine. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 10, s. 114-123.
  článok

  článok

 7. KAREŠ, Ladislav. Financial Instruments - Audit Procedures. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 57-62. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.). In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 9. BINDA, Jacek. Cryptocurrencies - Problems of the High-risk Instrument Definition. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 1, s. 227-241.
  článok

  článok

 10. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 49-62 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok