Výsledky vyhľadávania

 1. JANČI, Juraj. Firmy čelia rastúcim podvodom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Spící účty z AML pohledu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4.
  článok

  článok

 3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. The Consequences of business activities implementation in the grey economy zone. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1006-1014 CD-ROM. VEGA 1/0844/15 (100%).
  článok

  článok

 4. JANUŠ, Jan. Boj s praním špinavých peněz. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 12, s. 26-28.
  článok

  článok

 5. MELNYK, Tetiana - VYSHYNSKA, Tetiana. Foreign trade of goods illegaliozation in Ukraine. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 7-8, pp. 44-47 online.
  článok

  článok

 6. FIALOVÁ, Miroslava. Koordinácia pri odhaľovaní nelegálneho majetku. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok

 7. ORFÁNUS, Dominik. Krádeže firemného nákladu ako súčasť čiernej ekonomiky a ich ekonomické implikácie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 376-380.
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15-20. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 9. STIERANKA, Jozef - KRÁLIK, Jozef. Some shows of the economic crime in the Slovak Republic economy transformation process. In Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. ISSN 1803-7607, 2009, roč. 1, č. 1, s. 49-55. Dostupné na : <http://www.edukomplex.cz/dokumenty/acta/cisla/acta_01.html>
  článok

  článok

 10. STEHLÍKOVÁ, Beáta - TIRPÁKOVÁ, Anna. Konverguje aj tieňová ekonomika? In Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. a 2. októbra 2009 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, 2009. ISBN 978-80-969320-9-2, s. 13-19.
  článok

  článok