Výsledky vyhľadávania

 1. SKALIČKOVÁ, Jolana. The Quantification of Income Inequality in Society in the Case of the Countries of the European Union. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 84-93.
  článok

  článok

 2. WANG, Dianshuang. Manufacturing and Agricultural Pollution, Private Mitigation and Wage Inequality in the Presence of Pollution Externalities. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 2, s. 51-58.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Jana. Income Inequalities in Sector of Households in EA Countries and Their Impact on the Distribution of Financial Wealth. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 91-100. APVV-15-0666, VEGA 1/0613/18, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. The Economic Development of Europe's Regions : A Quantitative History Since 1900. Edited by: Joan Ramón Rosés and Nikolaus Wolf. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 436 s. Routledge Explorations in Economic History. ISBN 978-0-415-72338-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. OLEXOVÁ, Cecília - GAJDOŠ, Jozef - ČERVENÁ, Karolína. Vnímanie nerovnosti príjmov ako jeden z faktorov daňových únikov. In Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9327-0, s. 223-233 online. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 6. Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable Growth for All: Choices for the Future of Social Europe : [Annual Review 2019]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 329 s. Dostupné na : <http://ec.europa.eu/social/esde2019> ISBN 978-92-76-08608-6. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZEMAN, Juraj. Príjmová nerovnosť a ekonomický rast. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Apríl 2018, roč. 26, č. 2, s. 15-16.
  článok

  článok

 8. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. NEŽINSKÝ, Eduard - LUPTÁČIK, Mikuláš. Measuring Income Inequalities Beyond Gini Coefficient. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 13, pp. 2-15 online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠ, Jozef. Nerovnosť príjmov a jej vnímanie. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 17-22 online.
  článok

  článok