Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIŠKOVÁ, Veronika. Globálna hystéria alebo smrtiaca pandémia? Psychologické úskalia rozhodnutí prijímaných v neistote. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 410-425 online. VEGA 1/0827/18.
  článok

  článok

 2. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Research in International Business and Finance. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 1878-3384, 2020, vol. 51, pp. 1-14 online.
  článok

  článok

 3. KOLOŠTA, Stanislav - KRÁĽ, Pavol - FLAŠKA, Filip. Alternative Measures of Macroeconomic Imbalances in the EU – Design and Verification. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 36-54.
  článok

  článok

 4. POLÁČEK, Tomáš - KRUNTORÁDOVÁ, Markéta. Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 3-4, s. 17-30.
  článok

  článok

 5. KMEŤOVÁ, Oľga. Spoločnosť v kríze. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 82-96.
  článok

  článok

 6. ROŽOVÁ, Lucia. Komparácia deficitu verejných financií vo vybraných krajinách Európskej únie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 34-50.
  článok

  článok

 7. CZESANÝ, Slavoj. Zdroje a důsledky finanční a hospodářské nestability makroekonomického vývoje USA v současném století. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 21-33.
  článok

  článok

 8. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažérske rozhodovanie v období úverovej nespôsobilosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 705-714 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 9. MIHÓKOVÁ, Lucia - DRÁB, Radovan - KRALIK, Andrea. Assessing the Impact of Tax Evasion on Long-Term Fiscal Imbalance: A Sensitivity Analysis Application. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 331-350.
  článok

  článok

 10. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LYÓCSA, Štefan. U.S. Financial Sector Volatility: A Bayesian Model Averaging Perspective. In PEFnet 2018. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2018 : Abstracts of Proceedings from 22nd European Scientific Conference of Doctoral Students, Brno, November 29, 2018. - Brno : Mendel University in Brno, 2018. ISBN 978-80-7509-602-9, p. 23 online.
  článok

  článok