Výsledky vyhľadávania

 1. KARŠAY, Alexander. Vývoj participácie na trhu práce v SR v čase pandémie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 1, s. 22-31.
  článok

  článok

 2. KINER, Andrej. Prvotná analýza dopadu pandémie COVID-19 na pracovný trh: komparatívna analýza zamestnanosti domáceho obyvateľstva a cudzincov pracujúcich na Slovensku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 20-31 online.
  článok

  článok

 3. REMEIKIENĖ, Rita et al. Youth Unemployment and Self-Employment: Trends and Perspectives. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 3, s. 38-48.
  článok

  článok

 4. PUCIATO, Daniel et al. Health-Related Quality of Life and Socio-Economic Status of the Unemployed. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 3, s. 23-37.
  článok

  článok

 5. GREŠŠ, Martin. India and the OECD - Comparison of Economies. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 126-132 online.
  článok

  článok

 6. JIA, Fei et al. The Effects of Economic Policy Uncertainty on Export: A Gravity Model Approach. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 5, s. 600-622.
  článok

  článok

 7. MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov na trhu práce : ....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 3-5 online.
  článok

  článok

 8. PRETTNER, Klaus - BLOOM, David E. Automation and Its Macroeconomic Consequences : Theory, Evidence, and Social Impacts. London : Elsevier/Academic Press, 2020. 228 s. ISBN 978-0-12-818028-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KACZOR, Pavel. Dopady nástupu koronavirové krize na trh práce v ČR. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 5, s. 2-8.
  článok

  článok

 10. KOIŠOVÁ, Eva - MASÁROVÁ, Jana - KRAJČO, Karol. Unemployment of People With Disabilities in Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 2, s. 29-37.
  článok

  článok