Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda. Normatívne a deskriptívne ponímanie rozhodovania : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 114 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217.
  článok

  článok

 3. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. Mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 3.11.2017. Recenzoval Mezinárodní vědecký výbor: Zbyněk Švarc, Dušan Holub, Tomáš Gongol. 1. vydání. Praha : TROAS, 2017. online 306 s. ISBN 978-80-88055-03-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. TURČAN, Martin. Kelsenovská a americká koncepcia ústavného súdnictva. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISSN 1336-6912, 2014, t. 33, č. 1, s. 89-99.
  článok

  článok

 5. DUPAĽ, Andrej - LOVÍŠKOVÁ, Jana - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti Juraj Stern, Pavol Záhorák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 136 s. [6,90 AH]. ISBN 978-80-225-3849-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 6. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Podstata interných normatívnych aktov samosprávy obce. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-5968, 9.8.2013, [s. 1 ], [1,44 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/podstata-internych-normativnych-aktov-samospravy-obce-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fSf7fDf0oxcQ/?query=podstata+intern%FDch+normat%EDvnych+aktov&serp=1>
  článok

  článok

 7. VERNARSKÝ, Martin. Interné normatívne akty v štátnej správe. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2012. ISSN 1335-7182, 2012, roč. 13, č. 2, s. 6-17.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 199 s. [9,670 AH]. ISBN 978-80-225-2880-1. [Počet ex. : 9, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 9. TEREK, Milan. Normative and descriptive approaches to multiattribute decision making. In China-USA Business Review. - Illinois : David Publishing Company, 2009. ISSN 1537-1514, 2009, vol. 8, no. 12, pp. 12-21,43. VEGA 1/0437/08.
  článok

  článok

 10. TEREK, Milan. Normative and descriptive approaches to multiattribute decision making in the management of a firm. In ICABR 2009 : full papers V. International Conference on Applied Business Research. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. ISBN 978-80-7375-325-2, s. 1486-1499 [ 0,9 AH ]. VEGA 1/0437/08.
  článok

  článok