Výsledky vyhľadávania

 1. TUMPACH, Miloš. Accounting for the Leases in Accordance with the IFRS 16 and Its Impact on National Accounting Framework. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 152-156. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. KULÁKOVÁ, Mária - VELICHOVÁ, Ľudmila. STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. č. 112719. Apríl 2011. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011. 48 s. [2,35 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KULÁKOVÁ, Mária - VELICHOVÁ, Ľudmila. STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy. č. 112720. Apríl 2011. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011. 16 s. [0,27 AH].
 4. KULÁKOVÁ, Mária. Úprava tabuliek. In Slovenský Stenograf : časopis pre racionalizáciu administratívy. - Pezinok, Bernolákova 7 : Parentes, 2009/2010. ISSN 0231-6978, máj 2010, roč. 64, č. 9-10, s. 6-7.
  článok

  článok

 5. CHROMJAKOVÁ, Felicita. Zlepšovanie verzus zoštíhľovanie administratívnych procesov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 10, s. 6-7.
  článok

  článok

 6. Akademická príručka. 2. dopln. a uprav. vyd. Martin : Osveta, 2005. 496 s. KEGA 3/2043/04. ISBN 80-8063-200-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 6]
 7. POLAKOVIČ, Ivan. Atypické školy majú "smolu". In Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 2001. ISSN 1335-4620, 2.11.2001, č. 44, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. ČMEJRKOVÁ, Světla - DANEŠ, František - SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Voznice : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]