Výsledky vyhľadávania

 1. FUDÁK, Lukáš. Odpady po novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 133-188.
  článok

  článok

 2. HORVÁTH, Edmund. Súdne poplatky po poslednej novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 9, s. 289-296.
  článok

  článok

 3. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 34-52.
  článok

  článok

 4. JURČÍKOVÁ, Božena. Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 6-7, s. 6-10.
  článok

  článok

 5. ULAHER, Jakub. Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 6-7, s. 262-267.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Michaela. K novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 2-20.
  článok

  článok

 7. PASTIERIK, Vladimír. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 2, s. 31-34.
  článok

  článok

 8. UKROPEC, Anton. Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 1, s. 11-15.
  článok

  článok

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 3-6.
  článok

  článok

 10. TRIZULIAK, Tibor. Zlepšenie podnikateľského prostredia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 45-48.
  článok

  článok