Výsledky vyhľadávania

 1. BONEK, Martin. Zákon o odpadoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 13-14, s. 2-423.
  článok

  článok

 2. MATULKOVÁ, Mariana. Nájom pozemku na poľnohospodárske účely - novela. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 9, s. 275-287.
  článok

  článok

 3. GLAZELOVÁ, Ivana. Zmeny zákona o DPH od 1.1.2019. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 2-12.
  článok

  článok

 4. BRNOVÁ, Miroslava. Virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 19-25.
  článok

  článok

 5. ŠUBÍK, Peter. Súkromné pálenie destilátov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 75.
  článok

  článok

 6. JURČÍKOVÁ, Božena. Novely daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1. 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 53-59.
  článok

  článok

 7. KRAJČÍR, Zdenko - SURMAJOVÁ, Žaneta. Novely školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 8. PALIDEROVÁ, Martina. Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1.1.2019. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 4, s. 44-53.
  článok

  článok

 9. CSACH, Kristián et al. Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie obchodného zákonníka. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 1, s. 8-24.
  článok

  článok

 10. BERKOVÁ, Andrea. Služby zamestnanosti - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 10, s. 143-154.
  článok

  článok