Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2587  
Vaša otázka: Heslá = "novelizácia"
 1. PRUŠÍKOVÁ, Jana. Zákon o zdravotnom poistení : ZÁKON č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 3, s. 10-272.
  článok

  článok

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmeny zákona o DPH v roku 2022. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. MEZEIOVÁ, Viera - HORNIAČEK, Peter. Zmeny v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb prijaté v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 1, s. 2-17.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok

 5. SURMAJOVÁ, Žaneta. Novela školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 6. Novelou sa znížia sankcie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok

 7. PASTIERIK, Vladimír. Novely daňových zákonov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 7-15.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 2, s. 14-22.
  článok

  článok

 9. MICHLÍK, Matej. Výběr regulatorních zajímavostí za poslední čtvrtletí roku 2021. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok

 10. UKROPEC, Anton. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 2, s. 9-12.
  článok

  článok