Výsledky vyhľadávania

 1. FURDOVÁ, Lucia - MAJZLÍK, Radovan. Pharmaceutical distribution logistics and parallel trade. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 82-89. VEGA 1/0391/13:.
  článok

  článok


 2. HUDEC, Martin. Multilevel marketing bubble as the modern day phenomenon of fast enrichment. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 313-320 CD-ROM. KEGA 018EU-4/2014.
  článok

  článok


 3. MELNYK, Tetiana - VYSHYNSKA, Tetiana. Foreign trade of goods illegaliozation in Ukraine. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 7-8, pp. 44-47 online.
  článok

  článok


 4. WERNER-LOBO, Klaus. Uns gehört die Welt! : Macht und Machenschaften der Multis. München : Carl Hanser Verlag, 2008. 277 s. ISBN 978-3-446-23100-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]