Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVEC, Jozef. Silk Road: príležitosť pre európsku logistiku? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, máj-jún 2019, roč. 15, č. 78, s. 46-47.
  článok

  článok

 2. Najväčšia zóna voľného obchodu na svete. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 54-55.
  článok

  článok

 3. RUŽEKOVÁ, Viera - KRIVOSUDSKÁ, Simona. Evaluation of the Impact of the Free Trade Agreement between the EU and the Republic of Korea and Its Impact on Foreign Trade of the Slovak Republic. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 393-402 CD-ROM. VEGA 1/0897/17 (2017-2019).
  článok

  článok

 4. Governance Frameworks to Counter Illicit Trade. Paris : OECD, 2018. 242 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-frameworks-to-counter-illicit-trade_9789264291652-en> ISBN 978-92-64-29164-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zhodnotenie významu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou pre Slovensko. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 95-103. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 6. PETRESKI, Marjan. Has CEFTA Increased Members' Mutual Trade? Evidence with an Enlarged Set of Plausibly Exogenous Instruments. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 293-316.
  článok

  článok

 7. Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 287 s. [14,40 AH]. ISBN 978-80-225-4507-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BUTKUS, Mindaugas - KARPAVIČIUS, Henrikas - MATUZEVIČIŪTĖ, Kristina. Do Free Trade Regimes and Common Currency Drive Export Growth? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 6, pp. 654–667.
  článok

  článok

 9. Why Do Countries Export Fakes? : The Role of Governance Frameworks, Enforcement and Socio-economic Factors. Paris : OECD, 2018 ; Alicante : European Union Intellectual Property Office. 63 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/why-do-countries-export-fakes_9789264302464-en> ISBN 978-92-64-30245-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha